Đối tượng du học

Với sinh viên học tiếng Nhật

Việt-SSE tuyển các học viên đi du học Nhật Bản có đạt các tiêu chuẩn sau:

  • Tốt nghiệp Phổ thông Trung học trở lên, tuổi 18-26. Trường hợp trên 26 tuổi, xin tư vấn tại văn phòng Du học Việt-SSE.
  • Có trình độ tiếng Nhật sơ cấp:
  • Để gặp thuận lợi trong cuộc sống bước đầu và có thể đi làm thêm ngay sau khi đến Nhật.
  • Với học viên chưa biết tiếng Nhật, sẽ được đào tạo cấp tốc tại các trung tâm tiếng Nhật của Việt-SSE.
  • Có đủ điều kiện tài chính để đi du học Nhật Bản

(Chi tiết xin liên hệ với văn phòng du học Việt-SSE)

Với học viên Thạc sĩ, Tiến sĩ
  • Đã tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam (4 năm), trường hợp học cao đẳng (3 năm), xin tư vấn tại văn phòng du học Việt-SSE.
  • Tiếng Nhật 2 kyu trở lên (ngành Kinh tế, Quảng trị kinh doanh, Luật, Xã hội…) và TOELF từ 500 trở lên với các chuyên ngành khác.
  • Có đủ điều kiện tài chính du học tại Nhật. Chi tiết xin xem trong phần Thủ tục Du học, hoặc tư vấn tại phòng Du học Việt-SSE.