Danh sách Học bổng Du học Nhật bản 2016

Thông tin học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài có thể sử dụng khi du học tại Nhật Bản.
Danh sách dưới đây là 1 phần học bổng dưới hình thức trợ cấp. Trường hợp muốn biết thêm thông tin chi tiết và thắc mắc về học bổng, hãy xem trang web của các cơ quan, tổ chức trao học bổng.
Danh sách học bổng trong nước (Theo JASSO) 
http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_sfisij_e.html

Học bổng từ chính phủ Nhật bản

Danh Mục Chính phủ Nhật bản Chính phủ Nhật bản Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật bản
Mức học bổng Hàng tháng 143.000 yên (nghiên cứu sinh (không phải là sinh viên chính thức)), 144.000 yên (chương trình thạc sĩ và chương trình kỹ thuật dạy nghề), 145.000 yên (chương trình tiến sĩ)(Có cộng thêm tùy theo khu vực) 117.000 yên/tháng (có cộng thêm tùy theo khu vực) Sau đại học: 65.000 yên/tháng Đại học: 48.000 yên/tháng
Thời hạn Sinh viên chính thức: Trong thời hạn khóa học theo tiêu chuẩn (Cộng thêm 6 tháng đối với sinh viên cần học thêm tiếng Nhật) Sinh viên không chính thức (trong vòng 2 năm) (1) 5 năm (2) 4 năm (3) 3 năm (4) Trong vòng 1 năm 1 năm
Nhận nhiều học bổng cùng lúc Các trường hợp đang nhận học bổng của chính phủ Nhật và chính phủ nước ngoài: NG
Điều kiện ứng tuyển & nhận học bổng (1)(2) Không quá 35 tuổi (2) Người đã tốt nghiệp đại học, sắp tốt nghiệp đại học hoặc người đã được công nhận là có đủ trình độ tương đương với đại học (1)(2)(3) Từ 17 tuổi đến dưới 22 tuổi (4) Từ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (1)(3) Người đã hoàn thành 12 năm học phổ thông hoặc người đã hoặc sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông (2) Người đã hoặc sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông (4) Người đang học đại học & chuyên về các lĩnh vực có liên quan đến tiếng Nhật & văn hóa Nhật (1) Phải được trường đại học đang theo học tiến cử.  (2) Tiền chu cấp trung bình hàng tháng từ 90.000 yên trở xuống. (3) Phải thỏa mãn tiêu chuẩn về kết quả học tập theo yêu cầu trong các năm học v.v…
Loại trường Nghiên cứu sinh Sinh viên sau đại học Trung học chuyên nghiệp Khoa tiếng Trường kỹ thuật dạy nghề Cao đẳng Đại học Sau đại học Tất cả các trường
Trường được chỉ định
Số người 1910 (1)161 (2)52 (3)58 (4)468 Khoảng 10.000 người
Cách ứng tuyển (1) Thông qua các đại sứ quán tại Nhật trước khi sang Nhật (Đại sứ quán tiến cử) (2) Thông qua các trường đại học của Nhật trước khi sang Nhật (Trường đại học tiến cử) (3) Ứng tuyển tại Nhật (Tuyển chọn trong nước Nhật) (1) Thông qua các đại sứ quán tại Nhật trước khi sang Nhật (Đại sứ quán tiến cử) (2) Thông qua các trường đại học của Nhật trước khi sang Nhật (Trường đại học tiến cử) (3) Ứng tuyển tại Nhật (Tuyển chọn trong nước Nhật) Ứng tuyển thông qua trường
Thời hạn ứng tuyển Tùy từng trường hợp Tùy từng trường hợp Từ cuối tháng 3 đến tháng 5 (Phải được trường đang theo học xác nhận)

Học bổng từ các cơ quan, đoàn thể

Quỹ học bổng Mức học bổng Thời hạn Nhận nhiều học bổng cùng lúc Điều kiện ứng tuyển  & nhận học bổng Loại trường Trường được chỉ định Số người Cách ứng tuyển Thời hạn ứng tuyển
Quốc tế  Nitori Từ 110.000 ~150.000 yên/tháng Cho đến hết niên học (1) Sinh viên chính thức năm thứ 3, thứ 4 & sinh viên cao học năm thứ 1, năm thứ 2 (2) Sinh viên đại học từ 26 tuổi trở xuống & sinh viên cao học từ 28 tuổi trở xuống (3) Không được nhận học bổng khác” Đại học Sau đại học 80 người Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức Từ tháng 10 đến cuối tháng 12 (Xét tuyển hồ sơ, làm bài thi trên mạng & phỏng vấn)
Otsuka  Toshimi 1 năm (tối đa là 3 năm) 1年間(最長3年まで) (1) Người có quốc tịch Châu Á, Ả Rập, Châu Phi, Brazil, Nga, Cộng hòa Séc (2) Người đang học chính thức tại các trường đại học hoặc cao học trong nước Nhật thuộc các ngành kinh tế, thể dục, dinh dưỡng, dược, y tế Đại học Sau đại học Khoa kinh tế, thể dục, dinh dưỡng, dược, y tế 80 người Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức Từ tháng 4 đến tháng 5 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
LSH Asia 20.000 yên/tháng 5 tháng Người đang học tại các trường tiếng Nhật từ 3 tháng trở lên Trường tiếng Nhật Trường tiếng Nhật được Bộ trưởng bộ Tư pháp Nhật Bản công nhận (trừ các khoa tiếng Nhật trong các trường đại học & các trường chuyên môn) 50 (Năm ngoái) Ứng tuyển thông qua trường Từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 (Xét tuyển hồ sơ, bài luận bằng tiếng Nhật)
Quốc tế Takayama Sinh viên trường tiếng Nhật: 60.000 yên/tháng Sinh viên đại học: 110.000 yên/tháng Sinh viên cao học: 130.000 yên/tháng Trường tiếng Nhật: 1 năm/Đại học: 2 năm Theo nguyên tắc phải là người đang học chính thức tại các trường tiếng Nhật, các trường đại học, sau đại học được quỹ chỉ định Trường tiếng Nhật Đại học Sau đại học Trường được chỉ định Khoảng 50 người Trường tiếng Nhật: Từ tháng 1 đến tháng 2/Trường đại học: Từ tháng 3 Ứng tuyển thông qua trường
Tưởng niệm Kobayashi TakashiTaro của công ty Fuji Xerox Sẽ quyết định sau khi xét tuyển hồ sơ nhưng không quá mức 1,2 triệu yên/năm 1 năm Du học sinh đến Nhật Bản từ các nước Châu Á, Thái Bình Dương & đang học chương trình tiến sĩ tại các trường cao học Sau đại học Ngành khoa học xã hội và nhân văn 30 – 40 người Gửi hồ sơ sau khi ứng tuyển trên mạng Từ tháng 1 đến tháng 2 (Xét tuyển hồ sơ)
Giao lưu quốc tế Kyoritsu 60.000 yên/tháng 1 năm Tối đa 50.000 yên/tháng (1) Du học sinh theo diện tự túc có quốc tịch thuộc các nước Châu Á (2) Du học sinh đang học tại các trường thuộc đối tượng được nhận quỹ học bổng này Trường tiếng Nhật Trường chuyên môn Cao đẳng Đại học Trường được chỉ định 35 người Ứng tuyển thông qua trường Tháng 1 (Xét tuyển hồ sơ)
Quốc tế Hasegawa 80.000 yên/tháng 2 năm (Sinh viên cao đẳng: 1 năm) Du học sinh từ các nước Châu Á ở trong thành phố & đang học tại các trường đại học trong thành phố (bao gồm cả cao học & cao đẳng). Người được hiệu trưởng hoặc trưởng khoa của trường đang theo học tiến cử. Cao đẳng Đại học Sau đại học 30 người Ứng tuyển thông qua trường Cuối tháng 11 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
Quốc tế Honjo “(1) Hàng tháng 200.000 yên trong thời gian từ 1 năm đến 2 năm (2) Hàng tháng 180.000 yên trong thời gian 3 năm (3) Hàng tháng 150.000 yên trong thời gian từ 4 năm đến 5 năm” Từ 1 năm đến 5 năm (1) Du học sinh người nước ngoài đang học tại các trường cao học của Nhật Bản (2) Có thể cam kết sau khi học xong sẽ về nước làm việc (3) Am hiểm về giao lưu và thiện chí quốc tế, có thể hợp tác hoặc tham gia tích cực vào mạng lưới cựu sinh viên & các sự kiện của quỹ (4) Có thể giao tiếp hằng ngày bằng tiếng Nhật Sau đại học Từ 15 đến 20 người Điền vào mẫu đơn ứng tuyển trên mạng & nhận số tiếp nhận rồi gửi hồ sơ đến quỹ Từ tháng 10 đến tháng 11 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
Quốc tế Sato Yo Đại học 120.000 yên/tháng Cao học 180.000 yên/tháng 2 năm (1) Du học sinh của các nước Đông Nam Á, ASEAN đang sống tại Nhật Bản & đang học hoặc đã đỗ vào các trường đại học của Nhật  (2) Phải tham dự các buổi giao lưu (1 năm 6 lần) Đại học Sau đại học Đại học: 15 người Cao học: Vài người Ứng tuyển thông qua trường Đại học: Khoảng từ tháng 6 đến cuối tháng 8 Cao học: Từ tháng 11 đến tháng 1 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
Fuji Seal 100.000 yên/tháng 2 năm Du học sinh học đang học tại các khoa có liên quan đến thiết kế và ngành kỹ thuật như hóa học ứng dụng (sản phẩm nhựa), kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, điện tử v.v… Đại học Các khoa liên quan đến thiết kế 15 người Ứng tuyển thông qua trường Cuối tháng 5 hết hạn (Xét tuyển hồ sơ)
Kubota 100.000 yên/tháng 1 năm Các kỹ thuật liên quan đến phát triển của các nước đang phát triển (Xây dựng, điện, nông nghiệp, môi trường, phát triển kinh tế v.v…) tại các trường đại học, trường chuyên môn v.v… Đại học Sau đại học Các đề tài đặc thù vì sự phát triển của các nước đang phát triển của các trường đại học 12 người Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức Tháng 1 (Xét tuyển hồ sơ)
Quận Shinjuku Hàng tháng 20.000 yên 1 năm Có thể (1) Không phải là du học sinh theo diện học bổng của chính phủ.  (2) Người đang học từ 1 năm trở lên & người sẽ học tiếp từ 1 năm trở lên tại các trường kỹ thuật dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học trong quận Shinjuku  (3) Phải là cư dân thuộc quận Shinjuku và hiện đang sống tại quận Shinjuku (4) Người có thành tích xuất sắc, có tư cách đạo đức & đang cần được hỗ trợ về mặt kinh tế để có thể tiếp tục du học Trường kỹ thuật dạy nghề Cao đẳng Đại học Sau đại học Trường kỹ thuật dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học trong quận Shinjuku Khoảng 15 người Ứng tuyển thông qua trường Cuối tháng 5 (Xét tuyển hồ sơ)
Thành phố Hachioji 10.000 yên/tháng 1 năm (1) Là du học sinh theo diện tự túc cần được trợ giúp 1 phần về kinh tế đang sống trong thành phố & đang học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, sau đại học trong thành phố. (2) Người có thành tích xuất sắc, có tư cách đạo đức & luôn tham gia các hoạt động cống hiến cho địa phương.  (3) Phải chủ động tham gia 1 năm 2 lần trở lên các hoạt động giao lưu với địa phương (các hoạt động đóng góp cho địa phương, các khóa huấn luyện phòng chống thiên tai, các hoạt động giao lưu v.v…), (Và khi có thiên tai, phải hợp tác với địa phương trong các hoạt động tình nguyện như phiên dịch dịch, biên dịch trong khả năng có thể) v.v…” Trường trung học chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học Sau đại học Trong thành phố Hachioji 70 Ứng tuyển thông qua trường Tháng 6 (Bốc thăm công khai)
Giao lưu Quốc tế Okamoto 80.000 yên/tháng Nguyên tắc là 1 năm, tối đa 2 năm Du học sinh theo diện tự túc đang học tại các trường đại học, sau đại học của các tỉnh lân cận & đang sống tại tỉnh Chiba hoặc đang học tại các trường đại học (chương trình đại học 4 năm), sau đại học trong tỉnh Chiba. Bất kể quốc tịch nào Đại học Sau đại học Trong tỉnh Chiba 20 người Ứng tuyển trực tiếp với tổ chức Tháng 1 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
Toyama “Đại học: 10.000 yên/tháng (Sinh viên năm thứ nhất) 50.000 yên/tháng (Sinh viên năm thứ 2) Sinh viên học tiếng Nhật 3.000 yên/tháng” 1 năm Có thể nếu tổng số tiền được nhận hàng tháng ví dụ như tiền học bổng v.v…từ các tổ chức khác dưới 10.000 yên “(1) Là du học sinh theo diện tự túc & đang học chính thức tại các trường đại học v.v… trong tỉnh Toyama (2) Người sống tại tỉnh Toyama & là cư dân tại các quận, huyện, xã thuộc tỉnh v.v…” Trung học chuyên nghiệp Trường tiếng Nhật Cao đẳng Đại học Sau đại học Trong tỉnh Toyama 94 người (Năm ngoái) Ứng tuyển thông qua trường Từ tháng 4 đến cuối tháng 5 (Xét tuyển hồ sơ)
Tỉnh Ishikawa 20.000 yên/tháng 1 năm (1) Người tham gia học tại khoa học tiếng, tại các trường đại học, sau đại học trong tỉnh hoặc (2) Sinh viên chính thức tại các trường đại học v.v…trong tỉnh sẽ tốt nghiệp vào năm tới & trong thời gian học tập có tham gia tích cực vào các hoạt động giao lưu quốc tế, các hoạt động của địa phương v.v… Trung học chuyên nghiệp Khoa tiếng Trường kỹ thuật dạy nghề Cao đẳng, đại học Sau đại học Trong tỉnh Ishikawa 120 người Ứng tuyển thông qua trường Tháng 6
Tổ chức khuyến học quốc tế Ichihara 50.000 yên/tháng 1 năm (Có thể thay đổi thành vài năm) (1) Du học sinh người nước ngoài đang học tại các khoa chuyên ngành trong trường đại học & cao học (2) Người có thành tích xuất sắc,có tư cách đạo đức & có sức khỏe, đủ điều kiện để nhận hỗ trợ học phí Đại học Sau đại học Trong tỉnh Aichi 20 người Ứng tuyển thông qua trường Từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 2 (Xét tuyển hồ sơ & tiểu luận)
Tỉnh Hyogo 30.000 yên/tháng Khung chung: 1 năm Khung dành cho các nước Châu Á mới phát triển: 2 năm Người có thành tích xuất sắc đang sống tại tỉnh Hyogo & đang cần nhận được sự hỗ trợ về mặt kinh tế để du học Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng Đại học Sau đại học Trong tỉnh Hyogo 208 người (Năm ngoái) Ứng tuyển thông qua trường Tháng 6 (Xét tuyển hồ sơ)
Tổ chức trung tâm quốc tế Hiroshima 30.000 yên/tháng 1 năm Sinh viên sống tại tỉnh Hiroshima Cao đẳng Đại học Sau đại học Trong tỉnh Hiroshima Khoảng 60 người Từ tháng 4 đến tháng 5 (Xét tuyển hồ sơ)
Thành phố Fukuoka (Học bổng Rainbow) 20.000 yên/tháng 1 năm Người đang học tại các trường cao đẳng hoặc đại học Cao đẳng Đại học Khu vực thành phố Fukuoka 115 người Ứng tuyển thông qua trường Ứng tuyển thông qua trường (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
Thàng phố Fukuoka (Học bổng YokaTopia) 60.000 yên/tháng 1 năm Có hạn chế Người đang học cao học hoặc sinh viên đại học từ năm thứ 2 trở lên & tổng số tiền học bổng được nhận bao gồm cả học bổng này không vượt quá học bổng của chính phủ Đại học Sau đại học Khu vực thành phố Fukuoka 4 người Ứng tuyển thông qua trường Tháng 4 (Xét tuyển hồ sơ & phỏng vấn)
 
du học Nhật Bảndu học Nhật Bản tự túcdu hoc nhat ban vua hoc vua lamdu hoc nhat ban gia rekinh nghiệm du học nhật bảntư vấn du học Nhật Bản du học Nhật Bản 2016du hoc nhat 2016học bổng du học nhật bảnDu học Nhật Bản bằng học bổngdu học nhật bản cần bao nhiêu tiềnDu học Nhật Bản nên chọn trường nàoDu học Nhật Bản những điều cần biếtDu học Nhật Bản sau Đại họcbản tin du học nhậtChi phí du học Nhật Bản,Công ty du học Nhật Bản uy tíndu học NhậtĐiều kiện du học Nhật Bản, du học Nhật bản 2016, thông tin du học nhật bảnTrường Nhật ngữtuyển sinh du học nhật bảnhồ sơ du học nhật bảnchi phí du học nhật bảnthủ tục xin visa du học nhật bản, công ty du học nhật bản uy tín điều kiện du học nhật bảnkỳ thi năng lực tiếng nhật
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , ,

Bài viết cùng danh mục