Tên tiếng Nhật của bạn là gì ?

Mih thường xem phim hoạt hình manga ; anime .Mih thấy trong mấy bộ phim thuờng có những cái tên như : Sakura Kinomoto , Doremon ,Uchiha Sasuke , Kudo Shinichi …. Rất nhiều vì vậy mình sưu tầm bài này để các bạn xem thử tên Manga của mình là gì nhé:

Có 2 cách để xem tên tên tiếng Nhật của bạn:

Cách 1:là theo ngày tháng năm sinh  Tháng sinh của bạn sẽ là họ: 1. Chino 2. Anikawa 3. Hoshiiha 4. Iruky 5. Eba 6. Atatoka 7. Kaimi 8.Tokanuy 9. Kinkino 10.Rataki 11. Homaya 12. Shika
% Ví dụ :mih sinh tháng 3 họ tiếng Nhật của mih sẽ là Hoshiiha.
Ngày sinh của bạn sẽ là tên: 1. Okomi 2. Usugo 3. Umira 4. Manita 5. Kayate 6. Eto 7. Ikiko 8. Kazumi 9. Haytahoru 10. Kino 11. Kokoto 12. Kasuchi 13. Sakota 14. Kaimi 15. Shahotoshi 16. Tonachi 17. Suji 18. Hiroshi 19. Kaiba 20. Shuchiki 21. Tatsui 22. Tonachi 23. Hanumari 24. Taki 25. Zumi 26. Minosa 28. Natsui 29. Tami 30. Hokate 31. Noji
% Ví dụ :mih sinh ngày 11 tên của mih sẽ là Kokoto
# Nói chung tên Anime ,Manga của mih là : Kokoto Hoshiiha ( Đọc tên trước họ nha các bn )
Cách 2: là bói theo tên bạn A- ka B- tu C- mi D- te E- ku F- lu G- ji H- ri I- ki J- zu K- me L- ta M- rin N- to O-mo P- no Q- ke R- shi S- ari T-chi U- do V- ru W-mei X- na Y- fu Z- zi (Chú thích: Cách 2 thông dụng hơn cách 1)
% Ví dụ : Bn tên Trân sẽ ra : Chishikato ; Bn họ Võ sẽ ra : Rumo . Tên hoàn chỉnh là Chisikato Rumo ( Tên đọc trước họ nhá ) 
Nào hãy cùng khám phá tên mih !
Nguồn : Viet-SSE sưu tầm
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục