Du học nhật bản 2014 – Học bổng của Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên du học Nhật Bản (JASSO)

1. Hc bng cho du hc sinh t túc

STT Trình đ hc vn Thi gian np h sơ Hc bng 
hàng tháng
Thi gian S lượng
1 Tiến sỹ Cuối tháng 3 – đầu tháng 5 70.000 Yen 1 năm 3.240
Thạc sỹ
Nghiên cứu sinh
2 Sinh viên đại học Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm
Junior college
Chương trình tiếng
3 Cao đẳng kỹ thuật Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm 7.930
4 Cao đẳng nghiệp vụ chuyên nghiệp Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm
5 Dự bị Đại học Thay đổi tùy từng trường 50.000 Yen 1 năm

Điu kin khác:

– Có thư giới thiệu của trường ĐH đang theo học
– Visa du học còn hiệu lực
– Trợ cấp gia đình hàng tháng không vượt quá 90.000 Yen
– Thu nhập hàng năm của người hỗ trợ tài chính không quá 5.000.000 Yen

Ghi chú:
– Được phép nhận các học bổng khác cùng thời gian
– Được phép nộp lại đơn xin học bổng vào các năm sau

2. Hc bng cho sinh viên hc D b Đi hc ti các Vin ngôn ng Nht Bn
JASSO kết hp vi T chc giáo dc phát trin ngôn ng Nht Bn trao hc bng này

Trình đ hc vn Thi gian np h sơ Hc bng 
hàng tháng
Thi gian S lượng
Học tại các Viện ngôn ngữ Cuối tháng 4 – đầu tháng 5 50.000 Yen 1 năm 650

Điu kin khác:
– Visa du học còn đủ điều kiện
– Có xác nhận của trường đang theo học về độ tuổi và nước xuất xứ

Ghi chú:
– Được phép nhận các học bổng khác trong cùng thời gian

3. Hc bng cho sinh viên theo chương trình “Xúc tiến trao đi sinh viên ngn hn”

JASSO  trao học bổng cho những sinh viên quốc tế đã được 1 trường ĐH tại Nhật chấp nhận theo chương trình “Xúc tiến trao đổi sinh viên ngắn hạn”

Điu kin:
– Sinh viên chính quy của một trường ĐH tại Việt Nam
– Được một trường Đại học tại Nhật chấp nhận theo chương trình “Xúc tiến trao đổi sinh viên ngắn hạn”
– Có trình độ học lực giỏi và thành tích tốt tại trường ĐH đang theo học (tại Việt Nam)
– Có động lực cụ thể và kế hoạch học tập rõ ràng
– Không có điều kiện tài chính để học tại Nhật
– Trong thời gian học tại Nhật vẫn đủ khả năng hòan thành khóa học ở trường ĐH tại VN
– Đủ điều kiện xin Visa du học
– Chưa từng nhận học bổng này

Hc bng:
– Học bổng hàng tháng: 80,000 Yen
– Trợ cấp định cư: 150,000 Yen (chỉ trao 1 lần khi đã tới Nhật)
– Thời gian cấp học bổng: 3 đến 12 tháng
– Số lượng: 1600

Quy trình np đơn và xét tuyn
Các trường ĐH tại Nhật đệ trình kế hoạch trao đổi sinh viên cho JASSO vào khoảng tháng 12. JASSO sẽ phân bổ hạn ngạch học bổng cho mỗi trường ĐH.

Trong khuôn khổ hạn ngạch, các trường ĐH tự đề xuất việc trao đổi sinh viên theo 3 lịch cụ thể. JASSO đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nghiên cứu tất cả hồ sơ.
Hạn nộp hồ sơ ở mỗi trường là khác nhau và sinh viên nên liên lạc với trường ĐH tại Nhật để biết chính xác lịch trình và những tài liệu cần nộp.
Thời hạn nộp hồ sơ thông thường là vào tháng 2, tháng 5 và tháng 9 hàng năm.

Ngun VIỆT-SSE Sưu tầm

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , ,

Bài viết cùng danh mục