Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween

Dưới đây là một số hình ảnh về Lễ hội cosplay tại Nhật Bản trong ngày Halloween 31-10 vừa qua do Viet-SSE sưu tầm tổng hợp mời các bạn xem

2248_2635480_518995-dc3ca

2248_2635481_769091-dc3ca

2248_2635483_325859-dc3ca

2248_2635484_831756-dc3ca

2248_2635485_844895-dc3ca

2248_2635486_171584-dc3ca

2248_2635508_126493-dc3ca

2248_2635507_492493-dc3ca

2248_2635506_297245-dc3ca

2248_2635505_918406-dc3ca

2248_2635504_807867-dc3ca

2248_2635503_444000-dc3ca

2248_2635502_426279-dc3ca

2248_2635501_666498-dc3ca

2248_2635500_503108-dc3ca

2248_2635499_439474-dc3ca

2248_2635498_236735-dc3ca 2248_2635497_207510-dc3ca

2248_2635496_248978-dc3ca

2248_2635494_913883-dc3ca

2248_2635493_484564-dc3ca

2248_2635492_322715-dc3ca

2248_2635491_788424-dc3ca

2248_2635490_271656-dc3ca

2248_2635489_158638-dc3ca

2248_2635488_588918-dc3ca

 

2248_2635487_855711-dc3ca

 
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục