Học bổng du học của trường đại học Ajinomoto 2012

1. Mục tiêu

Chương trình học bổng áp dụng cho sinh viên 5 nước Asean(Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philipines, Vietnam), muốn theo học thạc sĩ một ngành khoa học nào đó tại đại học Tokyo. Mục đích của việc trao học bổng là nhằm góp phần phát triển Châu Á và thế giới cũng như để các nước và Nhật Bản hiểu biết lẫn nhau hơn.

2. Điều kiện

Ứng viên muốn theo học thạc sĩ hoặc chuyên ngành khoa học (trừ y học và thú y) tại đại học Tokyo cần đáp ứng yêu cầu sau:

a. Ứng viên phải là công dân của Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipin hoặc Việt Nam

b. Các ứng viên đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện tốt nghiệp đại học (hoàn thành 16 năm học) và phải nhận được giới thiệu của trường đại học của ứng viên hoặc cố vấn học tập nếu không đủ điều kiện ghi danh vào đại học Tokyo.

c. Ứng viên phải dưới 35 tuổi trước ngày 1/04/2012

d. Về nguyên tắc sinh viên phải được đại học Tokyo công nhận như một nghiên cứu sinh quốc tế vào tháng 4/2012 hoặc tháng 10/2012. Tuy nhiên ứng viên cần phải ghi danh học thạc sĩ của một số trường trong đại học Tokyo. Trường hợp khác, ứng viên phải được đại học Tokyo chấp thuận khóa học thạc sĩ tháng 4/2012 hoặc tháng 10/2012

e. Ứng viên phải có đủ trình độ tiếng Nhật để theo học khóa học thạc sĩ tại đại học Tokyo

f. Ứng viên phải đến từ 5 nước Asean trên để chọn lựa tham gia các thủ tục khi cần thiết.

g. Ứng viên phải có sức khỏe thể lực và tinh thần tốt và có động lực tốt cho học tập

k. Ứng viên chưa nhận được các học bổng khác

 

3. Các khoản học bổng

a) Nghiên cứu sinh tại trường cao học: 150.000 ¥ / tháng (đối với năm 1 tối đa).

b) Thạc sĩ khóa học tại trường đại học: 180.000 ¥ / tháng (tối đa 2 năm).

c) Kiểm tra, nhập học và Học phí: bao gồm đầy đủ

d) Tiền vé máy bay (đến và đi từ Nhật Bản): khoảng 200.000 yên (tương đương lượng

cho vé hạng phổ thông)

4. Số sinh viên được nhận

5 nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipin, Việt Nam, mỗi nước một sinh viên

 

5. Chi tiết hồ sơ của mỗi trường đại học của Đại học Tokyo

Người nộp đơn có thể ghi danh như sinh viên nghiên cứu hoặc sinh viên của khóa học thạc sĩ tại một trong những khoa học (trừ thuốc và thuốc thú y) của các trường đại học trong đại học Tokyo

6. Thời hạn áp dung

31/03/2011

7. Tài liệu ứng dụng

1. Đơn (theo mẫu 1) và chương trình nghiên cứu

2. Bảng điểm của hồ sơ học tập do trường đại học hoặc sau đại học tham dự (không có

bản sao, viết bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

3. Một lá thư giới thiệu của hiệu trưởng trường đại học hoặc cố vấn học tập (hình thức được giao.

Các thư giới thiệu sẽ được chấp nhận)

4. Các tài liệu (Tùy chọn)

Một bản sao của tài liệu chứng minh trình độ tiếng Nhật của người nộp đơn, chẳng hạn như kết quả JPLT,

Giấy chứng nhận tham dự để các cơ sở giáo dục đại học Nhật Bản và Đào tạo Nhật Bản

tổ chức có thể được xem xét.

5. Các tài liệu nộp không được trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.


8. Lựa chọn và Thông báo

Cuối tháng ba-tháng tư năm 2012

Tháng năm-tháng bảy năm 2012

Thông báo kết quả của Tháng Bảy, 2012


Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục