Quốc hiệu “Nhật Bản”, xưng hiệu “Thiên Hoàng” và các triều đại Nữ Vương

Thiên hoàng là trung tâm chính trị, các hào tộc có vị trí cao trong xã hội

Sau khi phế truất vai trò của họ tộc Soga và lãnh đạo cuộc cách tân suốt 30 năm trong Thế kỷ thứ bảy, Thiên TRi Thiên Hoàng đã băng hà năm 672( năm Huyền Văn thứ  nhất). Bắt đầu từ  đây, một cuộc nội chiến giành giật  quyền  lực lại bắt đầu( nội loạn Nhâm Thân) và kéo dài đến mấy mươi năm.

Tōhon Miei, Chân dung Thái tử Shōtoku và hai con trai ông, thế kỷ 8

Em trai của Thiên Tri Thiên Hoàng là hoàng tử  Đại Hải Nhân và con trai Thiên Hoàng là hoàng tử  Đại Hữu Nhân và con trai Thiên Hoàng là hoàng tử  Đại Hữu là hai phía độc lập. Cuộc chiến giữa hai chú chấu kết thúc với phần thắng thuộc về người chú, tức hoàng tử  Đại Hải Nhân.

Đại Hải Nhân Hoàng Tử  tập hợp binh lực từ phía Đông Quốc, hợp lực với những hào tộc trên lãnh thổ Yamato, triều đình Oumi do Đại Hữu Hoàng Tử  đứng đầu đã bị lật đổ. Có thể nói rằng lần này, sự liên minh của các hào tộc vừa và nhỏ đã đánh bại đại hào tộc.

Trong quá trình biến loạn, Đại Hải Nhân Hoàng Tử  đã xưng vương Thiên Vũ Thiên Hoàng ở Asuka Kiyomi- haranomiya. Ông nắm giữ  quyền lực rất lớn, điều hành quốc gia bằng  chế độ mệnh lệnh, tập trung quyền lực ở Trung ương. Chức tước trong triều đình không dựa trên cơ sỏ họ mạc mà phụ thuộc vào quan hệ thân sơ đối với Thiên Hoàng. Đất đai và chư dân- chung cục đều nằm dưới quyền điều hành tối cao của Thiên Hoàng, toàn quốc đều có chung luật lệ về thuế.

Đúc tiền và biên soạn quốc sử  là hai công việc lớn trong thời Hòa Đồng. Đồng tiền Hòa Đồng Khai Trân( theo âm chữ  Hán) được coi là đồng tiền cổ nhất trong lịch sử  Nhật Bản. Tuy nhiên, ở di tích hồ Asuka(tỉnh Nara, thôn Asuka (đồng âm khác chữ  với tên hồ nước)), người ta đã phát hiện những di tích  của xưởng đúc tiền cuối thế kỷ thứ bảy đầu thế kỷ thứ  tám và dấu vết của đồng tiền Phú Bản có thể cổ hơn đồng Khai Trân đến 25 năm. Tức là công lao khai sinh ra đồng tiền cổ Nhật Bản có thể là Thiên Vũ Thiên Hoàng.

Không những vậy, từ những di tích khảo cổ cùng thời, dấu vết văn tự ” Thiên Hoàng ” cũng được tìm thấy ở các bản gỗ. Thiên Vũ Đại Vương là vị vua đầu tiên xưng hiệu Thiên Hoàng

Sự  ra đời cảu đất nước Nhật Bản và các triều đại Nữ Vương

Sau 14 năm trị vì, Thiên Vũ Thiên Hoàng qua đời. Tiếp nối sự nghiệp của ông là hoàng hậu lên ngôi năn 687 với xưng hiệu Trì Thống Thiên Hoàng. Tên nước được đổi từ  Oa quốc thành Nhật Bản, xưng hiệu tước vương đổi từ  Đại Vương thành Thiên Hoàng và các chế độ xã hội khác được xác lập rõ ràng hơn. Đây là sự ra đời chính thức của Nhật Bản cùng thời. Nữ vương Trì Thống Thiên Hoàng cũng cho xây dựng kinh đô Fujihara ở phía Bắc Asuka theo kiểu mẫu đô thành Trung Hoa.

Tiếp theo là một thời kỳ lịch sử  của Nhật Bản với những triều đình thuộc sự điều hàng cảu các Nữ Vương. Từ  thời đại Asuka của Thiên Cổ Thiên Hoàng(tên gọi ngày nay, tuy thời gian thì trước cả Thiên Vũ Thiên Hoàng) tới thời Nara của Xưng Đức Thiên Hoàng, gần một thế kỷ rưỡi đã có sáu nữ  đế  và tám lần lên ngôi vị Thiên Hoàng.

Sưu tầm và tổng hợp

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục