Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng


Bác đội nón lá kìa
Tận dụng khéo léo các chi tiết hoa văn in trên tiền giấy để tạo ra phần “phục trang” rất phù hợp.Một số biến thể khác của Moneygami: Art Commongate

suu tam