Biên Dịch

BIÊN DỊCH (翻訳)


      I. Dịch vụ biên dịch và dịch thuật tiếng Nhật, tiếng Anh

 Với tư cách là công ty liên doanh với đối tác Nhật Bản, Việt-SSE sẽ cung cấp cho các bạn dịch vụ biên dịch công chứng dịch thuật nhanh, uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, đảm bảo hoàn thành tài liệu một cách chính xác, trong thời gian nhanh nhất, với mức độ bảo mật tối ưu cho khách hàng.
 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau :
 • Công chứng nhanh lấy ngay

 • Dịch thuật + công chứng nhanh

 • In ấn và chứng nhận dịch xác thực bằng dấu công ty

 • Dịch thuật Anh-Việt (英語→ベトナム語)

 • Dịch thuật Việt-Anh (ベトナム語→英語)

 • Dịch thuật Anh-Nhật (英語→日本語)

 • Dịch thuật Nhật -Anh (日本語→英語)

 • Dịch thuật Việt -Nhật (ベトナム語→日本語)

 • Dịch thuật Nhật-Việt (日本語→ベトナム語)

 Đội ngũ cộng tác viên dịch thuật của Việt-SSE là đội ngũ biên dịch có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật, nông công nghiệp tại Nhật Bản và Mỹ, các cử nhân các cử nhân Đại học KHXH-NV, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học ngoại thương …bên cạnh đó là các đối tác người Nhật, Mỹ, Anh, Úc…

       II.  Biểu phí dịch thuật tiếng Nhật, Anh

 
                               BIÊN DỊCH (翻訳)

STT ()

Tên dịch vụ (サービス)

Phí biên dịch (翻訳料金)

1

Biên dịch Anh- Việt tài liệu chuyên ngành

英語→ベトナム語専門翻訳

5 – 10 USD/trang A4

5 – 10  米ドル/A4ページ

2

Biên dịch Anh- Việt tài liệu thông thường

英語→ベトナム語一般文書翻訳

4 – 7 USD/trang A4

4 – 7  米ドル/A4ページ

3

Biên dịch Việt-Anh tài liệu chuyên ngành

ベトナム語英語専門翻訳

5 – 12 USD/trang A4

5 – 12 米ドル/A4ページ

4

Biên dịch Việt-Anh tài liệu thông thường

ベトナム語英語般文書翻訳

4 – 8 USD/trang A4

4 – 8 米ドル/A4ページ

 

5

Biên dịch Anh- Nhật tài liệu chuyên ngành

英語→日本語専門翻訳

15 – 18 USD/trang A4

15 – 18 米ドル/A4ページ

6

Biên dịch Anh- Nhật tài liệu thông thường

英語→日本語一般文書翻訳

13 – 15 USD/trang A4

13 – 15 米ドル/A4ページ

7

Biên dịch Nhật -Anh tài liệu chuyên ngành

日本語英語専門翻訳

13 – 15 USD/trang A4

13 – 15 米ドル/A4ページ

8

Biên dịch Nhật -Anh tài liệu thông thường

日本語英語一般文書翻訳

15 – 18 USD/trang A4

15 – 18 米ドル/A4ページ

 

9

Biên dịch Nhật – Việt tài liệu chuyên ngành

日本語ベトナム語専門翻訳

10 – 15 USD/trang A4

10 – 15 米ドル/A4ページ

10

Biên dịch Nhật – Việt tài liệu thông thường

日本語ベトナム語一般文書翻訳

10 – 12 USD/trang A4

10 – 12 米ドル/A4ページ

11

Biên dịch Việt – Nhật tài liệu chuyên ngành

ベトナム語日本語専門翻訳

14 – 18 USD/trang A4

14 – 18 米ドル/A4ページ

12

Biên dịch Việt – Nhật tài liệu thông thường

ベトナム語日本語一般文書翻訳

12 – 15 USD/trang A4

12 – 15 米ドル/A4ページ


III. Ghi chú

 •  Đơn giá nêu trong bảng đính kèm tính cho 1 trang A4 một mặt, size chữ 12 trở lên, phần chữ hơn 1/2 mặt giấy A4.

 •  Nếu phần văn bản hoặc hình ảnh không chứa chữ chiếm hơn 1/2 diện tích một mặt giấy A4 : tính một nửa giá phần tương ứng 1 tờ A4 một mặt.

 • Trường hợp khác sẽ xem xét cụ thể và giải đáp trực tiếp để thỏa mãn yêu cầu quý khách

 • Nhận và giao biên dịch : 24/24 (cả tuần)

 • Quý khách có thể Email và gọi điện nếu có nhu cầu thông tin

 • Có hóa đơn VAT nếu quý khách yêu cầu

 • Giao nhận tận tay theo yêu cầu

IV. Quy Trình

biendich.jpg

Địa chỉ liên hệ

Phòng du học – Công ty cổ phần Việt-SSE

(Viet-SSE JSC)

Nhà số 3 ngõ 35 Cát Linh Hà Nội

No3 Lane 35 Cat Linh Str Hanoi

   

Điện thoại/Fax

Tel:   (84.4) 37.367.886

 Fax: (84.4) 37.367.887

Cell :  0903.299.926

Email

ttphoa@viet-sse.vn 

Website

http://duhoc.viet-sse.vnBIÊN DỊCH (翻訳)


      I. Dịch vụ biên dịch và dịch thuật tiếng Nhật, tiếng Anh

 Với tư cách là công ty liên doanh với đối tác Nhật Bản, Việt-SSE sẽ cung cấp cho các bạn dịch vụ biên dịch công chứng dịch thuật nhanh, uy tín chất lượng hàng đầu tại Việt Nam, đảm bảo hoàn thành tài liệu một cách chính xác, trong thời gian nhanh nhất, với mức độ bảo mật tối ưu cho khách hàng.
 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau :
 • Công chứng nhanh lấy ngay

 • Dịch thuật + công chứng nhanh

 • In ấn và chứng nhận dịch xác thực bằng dấu công ty

 • Dịch thuật Anh-Việt (英語→ベトナム語)

 • Dịch thuật Việt-Anh (ベトナム語→英語)

 • Dịch thuật Anh-Nhật (英語→日本語)

 • Dịch thuật Nhật -Anh (日本語→英語)

 • Dịch thuật Việt -Nhật (ベトナム語→日本語)

 • Dịch thuật Nhật-Việt (日本語→ベトナム語)

 Đội ngũ cộng tác viên dịch thuật của Việt-SSE là đội ngũ biên dịch có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, là các thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại các trường đại học kỹ thuật, nông công nghiệp tại Nhật Bản và Mỹ, các cử nhân các cử nhân Đại học KHXH-NV, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học ngoại thương …bên cạnh đó là các đối tác người Nhật, Mỹ, Anh, Úc…

       II.  Biểu phí dịch thuật tiếng Nhật, Anh

 
                               BIÊN DỊCH (翻訳)

STT ()

Tên dịch vụ (サービス)

Phí biên dịch (翻訳料金)

1

Biên dịch Anh- Việt tài liệu chuyên ngành

英語→ベトナム語専門翻訳

5 – 10 USD/trang A4

5 – 10  米ドル/A4ページ

2

Biên dịch Anh- Việt tài liệu thông thường

英語→ベトナム語一般文書翻訳

4 – 7 USD/trang A4

4 – 7  米ドル/A4ページ

3

Biên dịch Việt-Anh tài liệu chuyên ngành

ベトナム語英語専門翻訳

5 – 12 USD/trang A4

5 – 12 米ドル/A4ページ

4

Biên dịch Việt-Anh tài liệu thông thường

ベトナム語英語般文書翻訳

4 – 8 USD/trang A4

4 – 8 米ドル/A4ページ

 

5

Biên dịch Anh- Nhật tài liệu chuyên ngành

英語→日本語専門翻訳

15 – 18 USD/trang A4

15 – 18 米ドル/A4ページ

6

Biên dịch Anh- Nhật tài liệu thông thường

英語→日本語一般文書翻訳

13 – 15 USD/trang A4

13 – 15 米ドル/A4ページ

7

Biên dịch Nhật -Anh tài liệu chuyên ngành

日本語英語専門翻訳

13 – 15 USD/trang A4

13 – 15 米ドル/A4ページ

8

Biên dịch Nhật -Anh tài liệu thông thường

日本語英語一般文書翻訳

15 – 18 USD/trang A4

15 – 18 米ドル/A4ページ

 

9

Biên dịch Nhật – Việt tài liệu chuyên ngành

日本語ベトナム語専門翻訳

10 – 15 USD/trang A4

10 – 15 米ドル/A4ページ

10

Biên dịch Nhật – Việt tài liệu thông thường

日本語ベトナム語一般文書翻訳

10 – 12 USD/trang A4

10 – 12 米ドル/A4ページ

11

Biên dịch Việt – Nhật tài liệu chuyên ngành

ベトナム語日本語専門翻訳

14 – 18 USD/trang A4

14 – 18 米ドル/A4ページ

12

Biên dịch Việt – Nhật tài liệu thông thường

ベトナム語日本語一般文書翻訳

12 – 15 USD/trang A4

12 – 15 米ドル/A4ページ


III. Ghi chú

 •  Đơn giá nêu trong bảng đính kèm tính cho 1 trang A4 một mặt, size chữ 12 trở lên, phần chữ hơn 1/2 mặt giấy A4.

 •  Nếu phần văn bản hoặc hình ảnh không chứa chữ chiếm hơn 1/2 diện tích một mặt giấy A4 : tính một nửa giá phần tương ứng 1 tờ A4 một mặt.

 • Trường hợp khác sẽ xem xét cụ thể và giải đáp trực tiếp để thỏa mãn yêu cầu quý khách

 • Nhận và giao biên dịch : 24/24 (cả tuần)

 • Quý khách có thể Email và gọi điện nếu có nhu cầu thông tin

 • Có hóa đơn VAT nếu quý khách yêu cầu

 • Giao nhận tận tay theo yêu cầu

IV. Quy Trình

biendich.jpg

Địa chỉ liên hệ

Phòng du học – Công ty cổ phần Việt-SSE

(Viet-SSE JSC)

Nhà số 3 ngõ 35 Cát Linh Hà Nội

No3 Lane 35 Cat Linh Str Hanoi

   

Điện thoại/Fax

Tel:   (84.4) 37.367.886

 Fax: (84.4) 37.367.887

Cell :  0903.299.926

Email

ttphoa@viet-sse.vn 

Website

http://duhoc.viet-sse.vn

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục