Chương trình học bổng Hà Lan (NFP)

halan1.jpg
Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) là một chương trình dựa theo nhu cầu và được thiết kế để tăng cường năng lực cho các tổ chức thuộc 57 nước đang phát triển thông qua việc cung cấp các khoá đào tạo và giáo dục cho nhân viên theo chuyên ngành. NFP được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan từ dòng ngân sách hợp tác phát triển.


Chương trình học bổng Hà Lan (NFP) là một chương trình dựa theo nhu cầu và được thiết kế để tăng cường năng lực cho các tổ chức thuộc 57 nước đang phát triển thông qua việc cung cấp các khoá đào tạo và giáo dục cho nhân viên theo chuyên ngành. NFP được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Hà Lan từ dòng ngân sách hợp tác phát triển.

Nhu cầu về giáo dục và đào tạo phải xuất phát từ chính tổ chức, cơ quan của người nộp đơn. Điều này có nghĩa người nộp đơn được chỉ định bởi người sử dụng lao động. Những đơn đăng ký học bổng không được sự ủng hộ của người sử dụng lao động sẽ không được xem xét. 

Có năm chương trình NFP:

• Học bổng cho cao học  Fellowships for master’s degree programmes
• Học bổng cho tiến sĩ
• Học bổng ngắn hạn
• Các khoá đào tạo theo nhu cầu
• Các khoá bồi dưỡng kiến thức

Học bổng cao học, tiến sĩ và ngắn hạn dành cho cá nhân. Học bổng đào tạo theo nhu cầu được thiết kế để đáp ứng những nhu cầu đào tạo cụ thể của một tổ chức thuộc một trong 57 nước được hưởng NFP. Học bổng bồi dưỡng kiến thức tài trợ các khoá cho cựu sinh viên NFP, những người muốn bồi dưỡng và cập nhật kiến thức và kỹ năng của họ. 

Biết thêm thông tin về NFP

Để biết thêm thông tin về học bổng NFP bao gồm các đơn xin học, bạn có thể đến Đại sứ quan hay Tổng lãnh sự quán Hà Lan hay xem trên website: www.nuffic.nl/nfp.

Các ứng cử viên đăng kýchương trình tiến sĩ, cao học hay các khoá ngắn hạn phải được trường đại học Hà Lan chấp nhận về trình độ học vấn của chuyên ngành lựa chọn trước khi nộp đơn xin học bổng tại Đại sứ quán hay Tổng lãnh sự quán Hà Lan ở Việt Nam. Và các ứng cử viên cũng chỉ có thể nộp đơn xin học bổng NFP nếu ngành học đăng ký có trong danh sách ngành học được cấp học bổng của năm đó.

Trong tất cả các trường hợp, các ứng cử viên nên liên hệ với Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự Hà Lan trước để được chỉ dẫn cụ thể và để hỏi các thủ tục, điều kiện và tiêu chí lựa chọn cụ thể. Những nội dung này có thể khác với thông tin có trên website của Nuffic hay trong tờ rơi.

Theo Neso


Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục