30 học bổng bậc ĐH của Bộ Giáo dục Hàn Quốc

2222222222222222.jpgBộ Giáo dục Tài nguyên Con người Hàn Quốc vừa thông báo nhận hồ sơ học bổng dành cho sinh viên đại học, không giới hạn chuyên ngành. Đối tượng là sinh viên thuộc các quốc gia khu vực châu Á muốn hoàn thành bậc đại học tại Hàn Quốc.
Học bổng bao gồm: 100% học phí, phí sinh hoạt (8,4 triệu won/năm), phí bảo hiểm.
hời gian chi cấp: 1 năm học tiếng Hàn và 4 năm đại học.


Bộ Giáo dục Tài nguyên Con người Hàn Quốc vừa thông báo nhận hồ sơ học bổng dành cho sinh viên đại học, không giới hạn chuyên ngành. Đối tượng là sinh viên thuộc các quốc gia khu vực châu Á muốn hoàn thành bậc đại học tại Hàn Quốc.

Học bổng bao gồm: 100% học phí, phí sinh hoạt (8,4 triệu won/năm), phí bảo hiểm.

Thời gian chi cấp: 1 năm học tiếng Hàn và 4 năm đại học.

Thông tin chi tiết có thể xem trang web: http://www.ied.go.kr

Hồ sơ gửi đến địa chỉ:

Viện Giáo dục Phát triển quốc tế
(National Institue for International Education Development)
Bộ Giáo dục Tài nguyên Con người Hàn Quốc
ĐT: 82 – 2 – 3668 – 1359
Email: gukje@mail.ied.go.kr

Theo Dân Trí

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục