170 học bổng Công nghệ và Chính sách của Hàn Quốc

11111111111111111111111.jpgBộ Bưu chính Viễn thông Hàn Quốc bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho ngành IT (công nghệ và chính sách). Đối tượng là những sinh viên quốc tế muốn hoàn thành khóa thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành IT tại các trường đại học của Hàn Quốc.
Chỉ tiêu tuyển chọn: 170 người.
Học bổng: 10 triệu won/năm cho khóa thạc sĩ và 14 triệu won/năm đối với khóa tiến sĩ.Bộ Bưu chính Viễn thông Hàn Quốc bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng cho ngành IT (công nghệ và chính sách). Đối tượng là những sinh viên quốc tế muốn hoàn thành khóa thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành IT tại các trường đại học của Hàn Quốc.

Chỉ tiêu tuyển chọn: 170 người.
 
Học bổng: 10 triệu won/năm cho khóa thạc sĩ và 14 triệu won/năm đối với khóa tiến sĩ.

 


Thông tin chi tiết về học bổng có thể xem trang web: http://www.korea4u.org
 
Hồ sơ gửi đến địa chỉ:

Ban Quản lý Nhân lực nghiên cứu
Viện Phát triển Nghiên cứu Thông tin Viễn thông
(Institute for Information Technology Advancement)
305-348 Hwaam-dong 58-4, Yuseong-gu, Daejeon
Korea
ĐT: 82-42-710-1320
Email: salsh@nownuri.net; tisper@nownuri.net

Theo Dân Trí
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục