Lịch Sử NB

Biểu tượng của các tỉnh ở Nhật

Biểu tượng của các tỉnh ở Nhật

Tại Nhật, từ Hokkaido trải dài xuông Okinawa, mỗi tỉnh đều có những biểu tượng riêng. Image resized! Click to view full-size

Xem thêm >>

Đảo Osaka

Đảo Osaka

Đảo Osaka    Tại đây có tòa thành cổ nổi tiếng Osaka-jo (tiếng Nhật “jo” có nghĩa là lâu đài) chìm trong biển hoa...

Xem thêm >>

Trang 4/41234