Thông báo trúng tuyển

Thông báo kết quả đỗ CE đợt 1 kỳ nhập học tháng 4/2012

Thông báo kết quả đỗ CE đợt 1 kỳ nhập học tháng 4/2012

Hiện nay, Việt-SSE đã có kết quả cấp CE (giấy chứng nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật Bản) cho đợt một kỳ nhập học tháng 4/2012. Trong...

Xem thêm >>

Thông báo kết quả kỳ thi NAT-TEST ngày 09/10/2011

Thông báo kết quả kỳ thi NAT-TEST ngày 09/10/2011

Việt-SSE xin vui mừng thông báo, hiện nay đã có kết quả thi NAT - Test ngày 09/10/2011 của tất cả các thí sinh. Vậy những ai đã đăng ký tham dự kỳ thi tại Việt-SSE, vui lòng đến...

Xem thêm >>

Thông báo đã có giấy báo dự thi NAT-TEST

Thông báo đã có giấy báo dự thi NAT-TEST

  Công ty du học Nhật Bản Việt – SSE xin thông báo: Hiện nay, công ty chúng tôi đã hoàn tất thủ tục về giấy đăng ký dự...

Xem thêm >>

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng  10/2011

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng 10/2011

Việt-SSE du học xin thông báo Hiện nay, chúng tôi đã nhận được kết quả cấp CE (giấy xác nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật Bản) của một số bạn học sinh đăng...

Xem thêm >>

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng  10/2010

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng 10/2010

Phòng Du học, Công ty Việt – SSE xin vui mừng thông báo kết quả của đợt nhập học tháng 10/2010. Tiếp nối...

Xem thêm >>

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng  07/2010

Thông báo kết quả cấp CE đợt nhập học tháng 07/2010

Thông báo kết quả cấp "giấy xác nhận đủ tư cách lưu trú tại Nhật Bản" Phòng Du học, Công ty Việt – SSE xin...

Xem thêm >>

Danh sách các học sinh đã  nhận được CE đợt nhập học tháng 7/2009

Danh sách các học sinh đã nhận được CE đợt nhập học tháng 7/2009

Phòng Du học, Công ty Việt-SSE xin vui mừng thông báo: các học viên du học theo chương trình tiếng Nhật đã có kết quả CE (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hợp lệ của Bộ...

Xem thêm >>

Danh sách học sinh đã nhận được CE đợt nhập học tháng 4/2009

Danh sách học sinh đã nhận được CE đợt nhập học tháng 4/2009

Phòng Du học, Công ty Việt-SSE xin vui mừng thông báo: các học viên du học theo chương trình tiếng Nhật đã có kết quả CE (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú hợp lệ của Bộ tư pháp...

Xem thêm >>

Kết quả CE đợt nhập học tháng 4/2009

Kết quả CE đợt nhập học tháng 4/2009

Phòng Du học, Công ty Việt-SSE xin thông báo: Các học viên du học theo chương trình tiếng Nhật đã có kết...

Xem thêm >>

Thông báo chuẩn bị nhập học tháng 10/2008

Thông báo chuẩn bị nhập học tháng 10/2008

Văn phòng du học công ty Việt-SSE xin thông báo, những học viên đã có CE du học tháng 10/2008 , mau chóng hoàn thiện nốt các thủ tục du học cần...

Xem thêm >>

Danh sách sinh viên đạt Visa du học Nhật Bản tháng 10/2008

Danh sách sinh viên đạt Visa du học Nhật Bản tháng 10/2008

Phòng Du học, công ty Cổ phần Việt-SSE xin trân trọng thông báo; Dưới đây là danh sách các học viên đã nhận được C.E...

Xem thêm >>

Kết quả visa đợt nhập học T10/2008

Kết quả visa đợt nhập học T10/2008

Phòng du học, Công ty cổ phần Việt-SSE xin trân trọng thông báo: Hiện đã có kết quả giấy Chứng nhận Lưu trú tại Nhật cho du học Nhật Bản đợt tháng 10/2008. Xin mời các học...

Xem thêm >>

Việt-SSE  công bố kết quả đợt du học Nhật tháng 4/2008

Việt-SSE công bố kết quả đợt du học Nhật tháng 4/2008

Việt-SSE du học xin trân trọng thông báo:  Các bạn đăng ký du học Nhật Bản chương...

Xem thêm >>

Trang 2/212