NGỮ PHÁP N3

Ngữ pháp n3~Nをはじめ(Nを初め~)Trước tiên là ~, trước hết là ~

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục