HỌC BỔNG SINH VIÊN QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC TOKYO 2017

Giới thiệu
Những suất học bổng của Đại học Tokyo đã mở cho sinh viên quốc tế tự túc nhập học tháng 4 hoặc tháng 9 năm 2017. Học bổng dành cho chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học tự nhiên.
yasuda_auditorium_tokyo_university_-_nov_2005
Thông tin học bổng
Mục đích của học bổng gồm 2 tầng: trợ giúp tài chính cho sinh viên quốc tế tự túc có thành tích học tập ưu tú và tăng số lượng sinh viên ngoại quốc. Đại học Tokyo cung cấp cho sinh viên quốc tế rất nhiều lựa chọn trợ phí dưới các hình thức và mục đích đa dạng, bao gồm khấu trừ chi phí học tập, học bổng, vay vốn sinh viên khẩn cấp, và giảm phí cho sinh viên. Phân viện cao học ngành Khoa học tự nhiên (GSS) và bộ môn Khoa học tự nhiên tại Đại học Tokyo đang tiến hành nghiên cứu và giáo dục trải dài các lĩnh vực khoa học với mục tiêu cơ bản là khám phá vô số những khía cạnh và cách vận hành của tự nhiên nhằm hiểu rõ và khám phá định luật bất biển của tự nhiên phía sau. Bậc học: Thạc sĩ Ngành học: Tất cả các ngành thuộc Phân viện cao học ngành Khoa học (Graduate School of Science) Giá trị học bổng: Phí sinh hoạt tháng 150,000 yen cho sinh viên tự túc mới đến Nhật lần đầu tiên và có thành tựu học tập ưu tú.   Yêu cầu:
  • Sinh viên tự túc có điểm số xuất sắc đã vượt qua được bài thi đầu vào cho chương trình Thạc sĩ tại Phân viện cao học ngành Khoa học
  • Sinh viên mới đến Nhật lần đầu tiên để học vào tháng 4 hoặc tháng 9 năm 2017.
  • Sinh viên đã nhận được các chương trình học bổng khác bắt đầu vào tháng 4 hoặc tháng 9 năm 2017 sẽ không thể ứng tuyển. Ứng viên có thể phải từ bỏ học bổng này nếu sắp được nhận học bổng khác.
Điều kiện đầu vào: Ứng viên có nguyện vọng theo học chương trình Tiến sĩ hoặc Thạc sĩ cần làm bài kiểm tra đầu vào tiến hành bởi Đại học Tokyo. Với chương trình Thạc sĩ, bằng Thạc sĩ sẽ được trao cho sinh viên đã theo học ít nhất 2 năm, học hết các môn, tích lũy được tín chỉ được quy định bởi mỗi phân viện, và vượt qua xét duyệt luận án và các bài thi cuối kỳ sau sự hướng dẫn học thuật tất yếu. Điều kiện ngôn ngữ: Lưu ý rằng hầu hết các bài giảng ở Đại học Tokyo được tiến hành bằng Tiếng Nhật. Vì vậy, sinh viên cần có vốn Tiếng Nhật tốt trước khi nhập học. Một vài phân viện yêu cầu khả năng Nhật ngữ cao hơn bằng JLPT N2. Tuy nhiên, trường cũng cung cấp các chương trình học bằng Tiếng Anh.   Hạn chót nộp hồ sơ: 01 đến 31/10 cho sinh viên nhập học tháng 4. 01/04 đến 01/05/2017 cho sinh viên nhập học tháng 9. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp đơn tuyển cho Phòng Công tác quốc tế tại Phân viện cao học Ngành Khoa học qua bưu điện. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm :
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục