VIỆT-SSE hân hạnh tài trợ cho chương trình “Hội diễn người cao tuổi “

VIỆT-SSE  hân hạnh tài trợ chương trình “HỘI DIỄN NGƯỜI CAO TUỔI” KHU PHỐ 2, PHƯỜNG TÂN QUÝ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
Dưới đây la video của hội diễn này
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục