Tổng hợp đầy đủ giáo trình Minna no nihongo みんなの日本語 – Giáo trình tiếng Nhật cho mọi người

Giáo trình Minna no Nihongo là bộ sách giáo trình uy tín và thông dụng nhất trong các trường dạy tiếng Nhật ở Việt Nam cũng như trên thế giới, dưới đây là toàn bộ phần Audio (chất lượng gốc) và Textbook (pdf) của 50 bài trong Giáo trình Minna I và II của trình độ Sơ cấp, ngoài ra còn có phần Mondai, Choukai Tasuku kèm Audio và nhiều sách phụ trợ khác đi kèm giáo trình. Phần Video Kaiwa hội thoại của 50 bài khóa các bạn xem tại đây nhé.
Minna no nihongo
Link download toàn bộ: https://www.box.com/s/jf7wktt036hwndtw8zdp
Minna No Nihongo I: https://www.box.com/s/uk18diu1rgtli8v7anmd
Minna No Nihongo II: https://www.box.com/s/x7n34aww86qw2d5enfu5
Minna No Nihongo I bản dịch tiếng Việt:https://www.box.com/s/bd14dupef52wh2jjkzfs
Minna No Nihongo II bản dịch tiếng Việt:https://www.box.com/s/ggaowhl7ixv7zlurq152
Minna No Nihongo I Bài tập : https://www.box.com/s/hkbvlyriyolf06oepmfq
Minna No Nihongo II Bài tập:https://www.box.com/s/yk5penrwhbaupmvk92jk
Minna No Nihongo I Nghe : https://www.box.com/s/s675i3j7e0zz6uz5049f
Minna No Nihongo II Nghe : https://www.box.com/s/p3yngxcjo3kcogsn5iq9
Bài nghe Minna No Nihongo I,II:https://www.box.com/s/bt2u81eg15vmfbbqf983
Bài nghe Minna No Nihongo I Nghe:https://www.box.com/s/einkic4w10adjtn9mgxi
Bài nghe Minna No Nihongo II Nghe:https://www.box.com/s/9o612nsttkofgrt6dl7q
Video Kaiwa từ bài 1-25: https://www.box.com/s/gmgjvs7kaenu1gwre3mk
Video Kaiwa từ bài 26-50: https://www.box.com/s/dw3lfq2k6w14ouad1kdk Link dự phòng :
http://www.fshare.vn/file/ELI9KRNHB2/ http://www.fshare.vn/file/SLNI9JLSJ4/ http://www.fshare.vn/file/234I09XPM0/ http://www.fshare.vn/file/M9ER85787W/ http://www.fshare.vn/file/1UB2YCMF9I/ http://www.fshare.vn/file/19HA6JS42J/ http://www.fshare.vn/file/UBHHHXO6ZP/ http://www.fshare.vn/file/KNE2QNYN14/ http://www.fshare.vn/file/7KBGMR8RU2/ http://www.fshare.vn/file/JLSYEQLFJ3/
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề:

Bài viết cùng danh mục