Cập nhật tài liệu luyện thi và học cho N3

Cập nhật tài liệu luyện thi cho N3. Những tài liệu hiện có bao gồm :

n3-jlpt
1. 日本語総まとめN3 文法 – Soumatome N3 Bunpou
2. 日本語総まとめ N3 漢字 – Soumatome N3 Kanji
3. 日本語総まとめ N3 語彙 – Soumatome N3 Goi
4. 日本語総まとめ N3 聴解 – Soumatome N3 Choukai 5. 日本語総まとめ N3 読解 – Soumatome N3 Dokkai
6. 日本語能力試験N3[読解・言語知識] 対策問題・要点整理
7. 日本語能力試験 模試と対策 N3 Textbook+Audio
8. 耳から覚える日本語能力試験N3語彙 トレーニングTextbook+AudioCD
9. 耳から覚える日本語能力試験 N3 文法 トレーニングTextbook+AudioCD
10. 耳から覚える日本語能力試験 N3 聴解 トレーニングTextbook+AudioCD
11. 日本語能力試験問題集 N3語彙 スピードマスター (TextBook + AudioCD)
12. N3聴解 スピードマスター (TextBook + 2AudioCDs)
13. N3文法 スピードマスター TextBook | N3 Speed master Goi, Choukai và Bunpou
14. 日本語能力試験 N3 予想問題集 – Yosou Mondaishuu N3 15. パターン徹底ドリル N3 – Pattern-Betsu Tettei Drill N3 Cập nhật tài liệu luyện thi và học cho N3
Các bạn tải tại đây nhéhttps://www.mediafire.com/folder/8gr5n7v37xkt8/T%E1%BB%95ng_h%E1%BB%A3p_t%C3%A0i_li%E1%BB%87u_luy%E1%BB%87n_thi_JLPT_N3
Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , ,

Bài viết cùng danh mục