DU hoc nhật bản 2014 – Đại học Chuo

Đại học Chuo được thành lập với tên gọi Igirisu Horitsu gakko (Trường Luật tiếng Anh) vào năm 1885 và từ đó đã giảng dạy trên một truyền thống giáo dục thực tế dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm Anh và chủ nghĩa duy lý, cũng như duy trì tinh thần sáng tạo và nuôi dưỡng nguồn nhân lực trong một môi trường năng động.
Chương trình giáo dục thực tế được cung cấp tại Đại học Chuo là nhiều hơn kiến thức có được và sẽ là điều hữu ích cho các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp. Mục đích chính của giáo dục tại ngôi trường này đó là sự chân thành và nghiêm túc giải quyết các vấn đề chính ảnh hưởng đến tất cả nhân loại, và để nuôi dưỡng những khả năng cần thiết giúp cho một xã hội tốt đẹp hơn.
đại học Chuo
Cụ thể hơn, Đại học Chuo mong muốn mang lại những kiến thức và sự khôn ngoan của loài người từ các lĩnh vực khác nhau, các lĩnh vực truyền thống học thuật, chẳng hạn như triết học, nghệ thuật và văn học, hay các lĩnh vực đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại, để họ có thể thúc đẩy khả năng bảo vệ môi trường tự nhiên và xây dựng môi trường văn hóa, xã hội hòa bình và thịnh vượng.

Để đáp ứng cho mục đích trên, Đại học Chuo có 6 khoa và trường đại học của họ, cũng như 3 trường đại học chuyên nghiệp (trường nghiệp vụ Kế toán quốc tế Chuo, trường Luật Chuo và Trường Quản trị chiến lược Chuo), hành động một cách toàn diện tổ chức giáo dục đại học, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo và nghiên cứu trong một phạm vi rộng của các lĩnh vực học thuật. Hơn nữa, thông qua chương trình “Kết nối Khoa”, liên kết và mở rộng các lĩnh vực học tập đa dạng, Đại học Chuo luôn có những sáng tạo cho nỗ lực của mình để giúp học sinh có được kiến thức rộng rãi trên mọi lĩnh vực và trau dồi giải quyết các vấn đề theo khả năng của họ.

Đại học Chuo có các thỏa thuận hợp tác với 114 trường cao đẳng, trường đại học và các tổ chức giáo dục tại 27 quốc gia trên toàn thế giới và đang tích cực trao đổi sinh viên với 76 tổ chức ở 22 quốc gia. Trung tâm quốc tế Chuo sẽ tiếp tục phát triển các cơ hội trao đổi mới cho các sinh viên Nhật Bản và nước ngoài ở Nhật Bản và trên toàn thế giới.

4 cơ sở của đại học Chuo ở Tokyo: 

Ở Tama 

đại học Chuo                                                                                       

Korakuen         

đại học Chuo

Ichigaya  

đại học Chuo

Ichigaya Tamachi

đại học Chuo

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề:

Bài viết cùng danh mục