DU HOC NHẬT BẢN 2014 THỦ TỤC CẦN THIẾT BẢO LÃNH XIN TƯ CÁCH LƯU TRÚ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (VỢ, CON…) TẠI NHẬT BẢN

提出書類 : GIẤY TỜ CẦN NỘP
(TỪ 1 -> 5 LÀ CỦA VỢ HOẶC CON, MỤC 6 LÀ CỦA NGƯỜI BẢO LÃNH)

1 在留資格認定証明書交付申請書 : MẪU ĐƠN CÁC BẠN CÓ THỂ LOAD TỪ ĐÂY VỀ ĐIỀN VÀ MANG ĐI IN
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html
Ở ĐÂY CÓ TẤT CẢ CÁC ĐƠN LIÊN QUAN ĐẾN VIZA TẠI NHẬT…ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ THUỘC THÌ LÀ MỤC 10.

2 写真(縦4cm×横3cm)  ẢNH 3X4

3 返信用封筒 PHONG BÌ ĐÃ DÁN TEM 380YEN ĐỂ KHI CÓ KẾT QUẢ HỌ GỬI VỀ CHO MÌNH.

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書 GIẤY TỜ LIÊN QUAN GIỮ BẠN VÀ NGƯỜI ĐƯỢC BẢO LÃNH SANG, PHẢI DỊCH CÔNG CHỨNG BẰNG TIẾNG NHẬT.
(1) 婚姻届受理証明書 ĐĂNG KÝ KẾT HÔN ĐỐI VỚI VỢ
(2) 結婚証明書(写し) ẢNH KẾT HÔN VỚI VỢ CẦN 2,3 CHIẾC (MỤC NÀY KHÔNG BẮT BUỘC NHƯNG NẾU CÓ SẼ TỐT HƠN)
(3) 出生証明書, 出産証明書 GIẤY KHAI SINH HOẶC GIẤY CHỨNG SINH ĐỐI VỚI CON (CÓ CẢ 2 CÀNG TỐT)

5 旅券の写し PASPOSST CỦA VỢ (CON)

6 扶養者の職業及び収入を証する文書
(1) 旅券, 在留カードとみなされる外国人登録証明書 : HỘ CHIẾU VÀ THẺ LƯU TRÚ (THẺ NGOẠI KIỀU)
(2) 住民票 : GIẤY CHỨNG NHẬN BẠN SINH SỐNG Ở ĐÂU
(3) 住民税の課税証明書 及び 納税証明書 : THUẾ THỊ DÂN VÀ THUẾ THU NHẬP CỦA NĂM GẦN NHẤT TÍNH TỪ 1/1 NĂM CÁC BẠN XIN TƯ CÁCH LƯU TRÚ (TỨC NĂM TRƯỚC ĐÓ)
Ở MỤC(2)(3) NÀY CÁC BẠN XIN Ở 市区町村の区役所・市役所・役場 CỤ THỂ CỨ ĐẾN 市役所 LÀ LẤY ĐƯỢC, 200YEN/TỜ
(4) 在職証明書 CHỨNG NHẬN BẠN ĐANG LÀM VIỆC . CÔNG TY ĐANG LÀM VIỆC SẼ CẤP CHO CÁC BẠN.

CHÚ Ý : 1/ Thường xin tư cách lưu trú cho người phụ thuộc thông thường từ 2 tháng trở lên, nếu không có vấn đề gì thì trước khoảng 10 ngày các bạn đang ký cho người phụ thuộc sang 入国管理局 sẽ gửi tư cách lưu trú về cho các bạn.
2/ Nếu đăng ký 1 tháng đến 2 tháng sau tính từ ngày nộp đơn để cho người phụ thuộc sang thì vì quá ngắn nhiều nơi sau 10 ngày các bạn nộp 入国管理局 sẽ gửi về để chek hay giải trình mối quan hệ giữa bạn và người được bảo lãnh, ví như vợ thì mục quen nhau thời gian nào, từ bao lâu, trường hợp nào và ảnh của 2 người các bạn khai vào và nộp lại là OK.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề:

Bài viết cùng danh mục