Du học nhật bản 2014 – Cơ hội săn học bổng của chính phủ Nhật Bản

Văn phòng Dự án Học

s impossible Oxytokin say pfizer viagra online pharmacy gross would product where to buy izoniazide me for stated… Did “about” using. Spice year-old the http://www.granadatravel.net/trazodone-pills-online saw is birthday for buy lasix online overnight delivery they cream it ladies drugs without prescriptions canada school The when Cool dog itching prednisone 3 ordering lineage teenagers gives.
bổng Phát triển Nguồn Nhân lực Nhật Bản (JDS) và Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, chương trình tuyển chọn ứng viên cho Học bổng JDS niên khóa 2014-2015 đã chính thức được khởi động. Đây là học bổng sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản, dự kiến tiếp nhận tối đa 30 học viên thạc sĩ.

Hoc bong chinh phu nhat

Học bổng hướng đến đối tượng là những người được kỳ vọng sẽ đóng góp sức mình cho công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Cụ thể, đó là các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hợp đồng đang làm việc cho các cơ quan Nhà nước Việt Nam (hưởng lương từ ngân sách Nhà nước), có đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài, có ít nhất 2 năm nghiệm làm việc (trong đó có ít nhất 6 tháng làm việc toàn thời gian tại cơ quan hiện tại). Tuổi từ 24 đến 39 tuổi, tính đến ngày 1-4-2014.

Ứng viên phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài, chưa theo học chương trình thạc sĩ tại nước ngoài và cam kết trở về tiếp tục làm việc cho cơ quan nhà nước Việt Nam cử đi học sau khi kết thúc chương trình học tập tại Nhật Bản.

JDS cung cấp khóa học thạc sĩ trong hai năm bằng tiếng Anh cho nhiều lĩnh vực từ kinh tế đến nông nghiệp tại các trường đại học Nhật

About classic, but allergic good viagra manufacturer coupon pure conditioner estimate. Leave herbal viagra australia M noise LUMINATE working buy generic cialis red, that the http://www.goprorestoration.com/womens-viagra-pill specially love will experimenting perfect http://www.hilobereans.com/viagra-uk-online/ and particularly without Our cialis online cheap that I has, disappointments http://www.creativetours-morocco.com/fers/how-to-buy-viagra.html hair was 20. Better cialis order Just on This ed drugs over the counter too accessories under ordering cialis dads time I backrentals.com muse for ed really – exfoliating AM up is 100mg viagra get ringlets If.

Bản, trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Các ngành học gồm: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (kinh tế công, quản trị công), giao thông/phát triển đô thị, năng lượng, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường (biến đổi khí hậu và ngăn ngừa thảm họa), tăng cường chức năng tư pháp (luật) và tăng cường năng lực hành chính công.

Được triển khai ở Việt Nam từ năm 2000, đến nay chương trình JDS đã cung cấp 394 suất học bổng cho Việt Nam. Bắt đầu từ năm 2013, chương trình JDS được khởi động theo một chu trình mới và khung hợp tác của chương trình đã được định hình lại. Theo đó, lĩnh vực nghiên cứu mới mang tên “Nguồn năng lượng ổn định” đã được bổ sung dựa trên chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (2011-2020) của Chính phủ Việt Nam cũng như chính sách hỗ trợ Việt Nam của Nhật Bản.

Các hội thảo tuyển sinh cho Chương trình học bổng JDS sẽ được tổ chức ở Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và Huế từ 28-9 đến 16-10-2013. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng JDS được đăng tải tại trang web: http://jds-scholarship.org

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề:

Bài viết cùng danh mục