Du học Nhật Bản 2014 – Top các trường Nhật ngữ được học sinh Việt Nam quan tâm nhất

Năm 2014 bạn dự định đi học tiếng Nhật tại trường Nhật ngữ nào ? Sau đây là một số trường Nhật ngữ có chất lượng giáo dục tốt nhất, có bộ phận hỗ trợ học sinh, sinh viên tốt nhất, và được học sinh Việt Nam quan tâm nhiều nhất năm 2013

 Du học nhật bản

KHU VỰC TOKYO

1)      Trường Nhật ngữ Akamonkai

2)      Trường Ngôn ngữ Toshin

3)      Trường Nhật ngữ TFLC

4)      Trường Nhật ngữ Manabi

5)      Trường Nhật ngữ YMCA Tokyo

KHU VỰC OSAKA

1)      Trường chuyên môn Kamei

2)      Học viện giáo dục quốc tế Osaka

3)      Học viện ngôn ngữ quốc tế Shinosaka

4)      Học viện Ehle

 

KHU VỰC HIROSHIMA:

1) Trường chuyên môn IGL

2) Cao đẳng kinh doanh quốc tế Hiroshima

KHU VỰC SHIZUOKA:

1) Trường chuyên môn Hamamatsu

2) Học viện văn hóa quốc tế ACC

 

KHU VỰC FUKUOKA:

1)      Trường ngôn ngữ quốc tế Fuji International Language 

2)      Trường Nhật ngữ Fukuoka

3)      Trường chuyên môn Asojuku

4)      Học viện ngoại ngữ Kyushu

 

KHU VỰC SAITAMA

1)      Trường Nhật ngữ Yamate

2)      Trường Nhật ngữ Yonogakuin

 

KHU VỰC OKAYAMA

1)      Học viện ngôn ngữ Okayama

2)      Trường Nhật ngữ Osafune

KHU VỰC YOKOHAMA

1)      Trường Nhật ngữ Iwatani

2)      Trường Chuyên mônYokohama Design

3)      Học viện giáo dục quốc tế Yokohama

4)      Trường Nhật ngữ YIEA

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , ,

Bài viết cùng danh mục