Du học Nhật Bản 2014 – Cách viết email liên hệ với Giáo sư

Sau khi tốt nghiệp Đại học ở trong nước, nhiều bạn sinh viên có nhu cầu đi học Thạc sĩ tại Nhật Bản theo chương trình học bổng MEXT bậc sau Đại học. Các bạn băn khoăn không biết phải liên hệ với giáo sư tại Nhật như thế nào? Cách viết email, và nội dung cần phải trình bày trong email. Sau đây là một vài gợi ý mà Việt-SSE muốn chia sẻ cùng các bạn:
Theo hệ thống giáo dục Nhật Bản, khi đặt vấn đề học cao học đồng nghĩa với việc xác định một cách cụ thể học với giáo sư nào. 
cạch viet email
Một trong những cách để tìm được Giáo sư, là bạn cần tìm lại nội dung đồ án tốt nghiệp đại học của bạn, những nội dung này có liên quan đến những giáo sư ở Nhật Bản. Từ điểm quan trọng này bạn sẽ chứng tỏ được bạn mong muốn theo học và đóng góp phát triển nội dung đó. Nếu ở Đại học bạn có nhiều hướng đi, chưa cụ thể, thì ngay bây giờ bạn cần xác định 1 hướng cụ thể. 

Website thông tin về các Giáo sư: http://researchmap.jp/search/
Ngoài ra, cụ thể trong từng lĩnh vực, các bạn dễ dàng tìm ra các hội nghị khoa học diễn ra ở Nhật Bản. Đây chính là nơi thu hút nhiều Giáo sư và có nhiều nội dung nghiên cứu mới nhất.
Một cách khác, các bạn có thể tìm các bài báo trên các tạp chí chuyên ngành do các nhóm nghiên cứu ở Nhật Bản thực hiện.

Cách viết mail mỗi người mỗi khác nhưng nội dung email đầu tiên của bạn cho giáo sư cần bao gồm các phần:

1/ Mở đầu: tại sao lại gửi mail?
2/ Giới thiệu bản thân
3/ Xin giáo sư nhận làm advisor cho mình

Bạn có thể tham khảo 2 email sau:

Email 1: Dear Sir/Madam/Professor A.,

I am {first name}, a Vietnamese student. I am writing to apply for a post in your program {name, if any} at XYZ university as a graduate student.

At the moment, I am working as {self post} at {company name}. When I was an undergraduate student at ABC university, my major was {field name}. In {year}, with my graduation thesis on {thesis name/field}, I graduated with excellent score. My GPA was X/Y. Linguistically, my TOEFL score is {900}. Please have a look at my attached {CV/undergraduate grade certificate…} for more details. Should you need more information about my background, please feel free to let me know.

In order to fulfill my desire to study more about {field}, I have tried to find schools offering suitable programs. During my research, I came across your research theme on {professor’s research theme name} and found myself with great interest in it. I would be very grateful if you accept me as your student.

Thank you very much for your time and I look forward to hearing from you soon.
Best regards,

Email 2: Dear Professor, (dùng họ của Giáo sư)

      I am <tên đầy đủ>, currently a research engineer at ….. I graduated from…, majored in … From the desire to study more within the field of …, I   am planning to apply for Master’s Degree at …University, Department of… in Spring/ Fall semester, 2014.

     Via University’s website, I find your current research theme on …, which I am very interested in. As a result, it would be my great honor if you taking me as your student.

      For your consideration, I attach my resume here. If you need further information regarding my qualification, I will be happy to provide upon your request.

Thank you so much for your time.

      I look forward to hearing from you.
Best regards

Việt-SSE (tổng hợp)

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục