Đại học phúc lợi xã hội Tokyo

Đại học phúc lợi Tokyo có trình độ cao và chuyên nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng và công tác xã hội chăm sóc trẻ em thông qua các nghiên cứu tích cực
 dai-hoc-phuc-loi-tokyo
Trường Đại học phúc lợi Tokyo được thực hiện và thực hành dựa trên cốt lõi của sự kết hợp của lý thuyết và thực hành, và cung cấp cho sinh viên với các lớp học để có được các khả năng giải quyết các vấn đề thực tế như các nhà nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.
Chúng tôi luôn hỗ trợ những sinh viên muốn trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý học lâm sàng và chăm sóc trẻ em trong việc học và tích cựctìm hiểu các phương pháp nghiên cứu thực hành.
Chúng tôi cũng đã có nhiều nghiên cứu các chương trình dành cho học sinh, sinh viên quốc tế. Chương trình này dành cho những học viên muốn tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý học lâm sàng, hoặc chăm sóc mầm non và giáo dục.
Chương trình cũng giúp học sinh học tiếng Nhật và văn hóa Nhật đó là một điều cần thiết cho các nghiên cứu của sinh viên.  Dự kiến một sinh viên đã hoàn thành tốtchương trình công tác xã hội sẽ được nhập trường và có thể tốt nghiệp Đại học phúc lợi xã hội Tokyo  như sinh viên chuyên của trường. Thông thường chương trình này được kéo dài một năm.
Tuy nhiên sinh viên phải có người bảo lãnh yêu và cầu và chứng minh và chấp nhận các tiêu chuẩn của trường, để có thể học tập tại trường và có thể hoàn thành chương trình trong sáu tháng. Thời hạn tối đa của chương trình là hai năm. Những sinh viên có người bảo lãnh đủ khả năng chi trả học phí và hoàn thành tốt chương trình công tác xã hội thì có thể đủ điều kiện để vào trường Đại học phúc lợi xã hội như sinh viên chính của trường.

Thông tin về các cơ sở và các khoa:

1. Trường giáo dục:

Khóa học Nhật Ngữ

 

Các khóa học chứng chỉ giảng dạy

 

Khóa học đào tạo Nhật Ngữ nhằm mục đích đào tạo sinh viên quốc tế có được trình độ tiếng Nhật và thông tin liên lạc để làm việc trong các doanh nghiệp, các lĩnh vực giảng dạy bằng tiếng Nhật như Phiên dịch, Dịch giả dịch thuật, và giáo viên. Ngoài ra, trường còn có các khóa học đào tạo thông thường khác và học sinh quốc tế đến đâycó thể nhận được giấy chứng nhận giảng dạy được áp dụng tất cả các chính sách như sinh viên Nhật Bản.

 

 

 

2. Trường phúc lợi xã hội:

 

Phòng phúc lợi xã hội – Khóa học quản trị kinh doanh phúc lợi xã hội

 

Phòng công tác xã hội – Khóa học công tác xã hội

 

Phòng công tác xã hội – Tư vấn giải quyết việc làm

 

Phòng công tác xã hội – Chuyên ngành tâm lý học lâm sàng và công tác xã hội.

 

Phòng công tác xã hội – Chăm sóc và giáo dục trẻ em

 

Khóa học Quản lý kinh doanh và phúc lợi xã hội nhằm mục đích đào tạo sinh viên quốc tế để có được các kiến thức cần thiết cho các nhà quản lý của các doanh nghiệp và các cơ sở phúc lợi xã hội. Học sinh sẽ được cập nhật từ các nước tiên tiến về phúc lợi xã hội, kinh tế, nguyên tắc thị trường, quản lý, xử lý thông tin và …Trường có các khóa học thông thường trong đó sinh viên quốc tế học với sinh viên Nhật Bản, họ có thể học hỏi phúc lợi và chăm sóc trẻ em về mặt kỹ thuật

 

 

 

3. Trường tâm lý học:

 

Phòng tâm lý học

 

Các sinh viên của trường Tâm lý học sẽ được tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu và thử nghiệp, thực hành của khoa học tâm lý lâm sàng và các lĩnh vực chuyên ngành của tâm lý học bằng cách lấy các đối tượng khác nhau trong lĩnh vực tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có thể đăng ký theo học Thạc sỹ khoa học trong chương trình Tâm lý học lâm sàng của trường (Đây là lớp học đầu tiên được cấp giấy chứng nhận của Quỹ hội đồng Tâm lý học lâm sàng của Nhật Bản)

 

 

 

 

Đại học phúc lợi xã hội Tokyo

 

Đại học phúc lợi Tokyo có trình độ cao và chuyên nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học lâm sàng và công tác xã hội chăm sóc trẻ em thông qua các nghiên cứu tích cực 

alt

Trường Đại học phúc lợi Tokyo được thực hiện và thực hành dựa trên cốt lõi của sự kết hợp của lý thuyết và thực hành, và cung cấp cho sinh viên với các lớp học để có được các khả năng giải quyết các vấn đề thực tế như các nhà nghiên cứu sau khi tốt nghiệp.

Chúng tôi luôn hỗ trợ những sinh viên muốn trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý học lâm sàng và chăm sóc trẻ em trong việc học và tích cựctìm hiểu các phương pháp nghiên cứu thực hành.

Chúng tôi cũng đã có nhiều nghiên cứu các chương trình dành cho học sinh, sinh viên quốc tế. Chương trình này dành cho những học viên muốn tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực công tác xã hội, tâm lý học lâm sàng, hoặc chăm sóc mầm non và giáo dục.

Chương trình cũng giúp học sinh học tiếng Nhật và văn hóa Nhật đó là một điều cần thiết cho các nghiên cứu của sinh viên.  Dự kiến một sinh viên đã hoàn thành tốtchương trình công tác xã hội sẽ được nhập trường và có thể tốt nghiệp Đại học phúc lợi xã hội Tokyo  như sinh viên chuyên của trường. Thông thường chương trình này được kéo dài một năm.

Tuy nhiên sinh viên phải có người bảo lãnh yêu và cầu và chứng minh và chấp nhận các tiêu chuẩn của trường, để có thể học tập tại trường và có thể hoàn thành chương trình trong sáu tháng. Thời hạn tối đa của chương trình là hai năm. Những sinh viên có người bảo lãnh đủ khả năng chi trả học phí và hoàn thành tốt chương trình công tác xã hội thì có thể đủ điều kiện để vào trường Đại học phúc lợi xã hội như sinh viên chính của trường.

 

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục