Những điều bạn nên biết khi lao động tại Nhật bản

Tại nước ngoài cụ thể là người Nhật nhiều người vẫn tưởng rằng người lao động thì bị cấm đối xử phân biệt về tiền lương, thời gian làm việc, quốc tịch, tín ngưỡng.v.v… Luật ở Nhật có qui định là người lao động ngoại quốc ở Nhật đều được hưởng quyền lợi như người Nhật. Bạn nên hiểu về luật pháp liên quan về lao động hay các chế độ trong lĩnh vực lao động vì đó là điều cần thiết.

lam-viec-tai-nhat1

1. Làm việc ở Nhật

Tư cách lưu trú của Bạn phải là loại tư cách có thể làm việc. Nội dung của việc làm cũng phải ở trong tư cách đó.

2. Tìm việc làm

Bạn có thể đến tìm việc tại Kokyo Shokugyo Anteisho (Sở ổn định việc làm là cơ quan của chính phủ (miễn phí)) hay tìm việc qua các công ty hay tổ chức của thường dân đã đươc bộ trưởng bộ lao động cho phép (miễn phí hoặc tốn tiền).

3. Sở ổn định việc làm

Sở ổn định việc làm là cơ quan của chính phủ giới thiệu việc làm miễn phí. Bạn có thể xem tình trạng cần người ở toàn quốc bằng máy vi tính để chọn việc rồi nhờ giới thiệu.

Nếu biết tiếng Nhật, đến sở ổn định việc làm gần nhất để hỏi.

Nếu không biết tiếng Nhật thì xin đến Gaikokujin Koyo Sabisu Kona (Quầy giới thiệu việc làm dành cho người ngoại quốc) sẽ có thông dịch hay đến nơi cung cấp những thông tin về việc làm dành cho lưu học sinh hay người ngoại quốc có trí thức chuyên môn Gaikokujin Koyo Sabisu Senta (Trung tâm giới thiệu việc làm dành cho người ngoại quốc).

lam-viec-tai-nhat2

(Nơi liên lạc chính)

Tokyo Gaikokujin Koyo Sabisu Senta (Trung tâm giới thiệu việc làm cho người ngoại quốc)

Tokyo 03-3204-8609

Osaka Gaikokujin Koyo Sabisu Senta (Trung tâm giới thiệu việc làm cho người ngoại quốc Osaka): 06-6485-6142

(Nơi liên lạc chính trong tỉnh Hyogo)

Kobe Kokyo Shokugyo Anteisho Gaikokujin Koyo Sabisu Kona (Phòng giới thiệu việc làm cho người ngoại quốc thuộc sở ổn định việc làm Kobe): 078-362-8609

Himeji Kokyo Shokugyo Anteisho Gaikokujin Koyo Sabisu Kona (Phòng giới thiệu việc làm cho người ngoại quốc thuộc sở ổn định việc làm Himeji): 0792-22-8609

lam-viec-tai-nhat3

(Nơi liên lạc trong khu vực Hanshin)

Amagasaki Kokyo Shokugyo Anteisho ( Sở ổn định việc làm Amagasaki): 06-6428-0001

Nishinomiya Kokyo Shokugyo Anteisho ( Sở ổn định việc làm Nishinomiya): 0798-71-37212

Kobe Kokyo Shokugyo Anteisho Mita Shucchosho ( Sở ổn định việc làm Kobe chi nhánh Mita ): 0795-63-8609

Do đó việc đi du hoc nhat ban đối với các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam giờ đây sẽ không phải lo ngại về việc làm tại Nhật khi mà vẫn còn e ngại nhưng cản trở bên nước ngoài nữa !

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục