Viet SSE hợp tác với trường Shin-Osaka Foreign Language Institute tuyển sinh du học Nhật bản

Shin-Osaka Foreign Language Institute

 Shin-Osaka Foreign Language Institute

Vào năm 2013 này, Viet-SSE bắt đầu hợp tác tuyển sinh với Trường Shin-Osaka Foreign Language Institute, một trường khá nổi tiếng tại vùng Higashi-Yodagawa-ku, Osaka, Nhật bản sau đây là những thông tin về trường

Shin-Osaka Foreign Language Institute students

Giới thiệu:

Trường Shin-Osaka Foreign Language Institute là mộ trường nằm tại vùng Higashi-Yodagawa-ku, Osaka, Nhật bản.

  • Chương trình giảng dạy tại đây hướng tới việc giảng dạy tốt nhất
  • Tại đây có nhiều giáo viên chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy
  • Việc giảng dạy của chúng tôi có đầy đủ các thông tin nhằm giúp đỡ bạn hiểu ngôn ngữ Nhật bản và văn hoá
  • Trường có khối thư viện lớn CD và DVD
  • Chương trình giảng dạy toàn diện và các vấn đề nghiên cứu khác

Tuyển sinh:

  • Tháng 1, Tháng 4, Tháng 7 và Tháng 10

Biểu phí:

+ Dài hạn:

  1 năm 1.5 năm 2 năm
 Học phí 600,000 Yên 900,000 Yên 1,200,000 Yên
Phí giáo dục  40,000 Yên 60,000 Yên 80,000 Yên
Tổng  710,000 Yên 1,030,000 Yên 1,350,000 Yên

+ Phí duy trì: 70,000 Yên

+ Ngắn hạn:

Thời gian Học phí Phí giáo dục Tổng
3 tháng 160,000 Yên Thanh toán riêng 160,000 Yên + Phí giáo dục

 

+ Không có phí duy trì

Đây là thông tin trường Shin-Osaka Foreign Language Institute một trường có nhiều thành tích trong việc giang dạy và học tiếng Nhật tại vùng Higashi-Yodagawa-ku, Osaka, Nhật bản đã hợp tác tuyển sinh du hoc nhat ban với Viet SSE vào năm 2013 này !

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục