Đăng ký sử dụng iPhone của du học sinh tháng 4/2013

Viet SSE xin thông báo về việc đăng ký sử dụng điện thoại cho các du học sinh tháng 4/2013

iphone5

Tiền giá máy:

  • 16G: 51.360 Yên
  • 32G: 61.680 Yên
  • 64G: 72.000 Yên

Trả góp:

  16G 32G 64G
Tiền thêu bao hàng tháng 980 yên 980 yên 980 yên
Tiền mail 315 yên 315 yên 315 yên
Tiền mạng 5460 yên 5460 yên 5460 yên
Tiền máy trả góp 2140 yên 2570 yên 3000 yên
Tiền khuyến mại -2140 yên -2149 yên -2140 yên
Tiền quản lý 5 yên 5 yên 5 yên
Tổng kết 6760 yên 7190 yên 7620 yên
  • Tiền tháng đầu tiên (16G, 32G, 64G đều giống nhau)

Phí dịch vụ làm hồ sơ: (3150 Yên) + tiền hợp đồng (1980 Yên) + tiền quản lý (5 Yên) + tiền mạng (5460 Yên) = 10.890 Yên

  • Tiền tháng thứ hai (16G, 32G, 64G đều giống nhau)

Tiền bảo hành một năm (1980 Yên) + tiền quản lý (5 Yên) + tiền mạng (5460 Yên) = 7.445 Yên

  • Từ tháng thứ ba  trở đi là tiền cơ bản ở trên đối với trường hợp (16G, 32G, 64G)

Tất cả biểu phí trên đều áp dụng cho đợt du hoc nhat ban 2013 này !

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục