Thông báo tiếp nhận hồ sơ chương trình hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản

Quỹ Sumitomo (The Sumitomo Foundation) là một tổ chức hỗ trợ phi lợi nhuận được thành lập ngày 25/9/1991 bởi 20 công ty thuộc tập đoàn Sumitomo nhân kỷ niệm 300 năm Besshi Copper Mine tại Shikoku, Nhật Bản. Mục tiêu của Quỹ là để đóng góp cho việc cải thiện xã hội loài người bằng cách kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Hiện nay các khoản hỗ trợ của quỹ sẽ được trao cho những dự án có mục tiêu chỉ ra hoặc giải quyết các vấn đề mà con người đang đối mặt như văn hoá, môi trường và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản và giao lưu quốc tế.

sumitomo

Năm 2013, dự tính tổng quỹ hỗ trợ  sẽ là 55 triệu Yên, để đầu tư cho 70 dự án được lựa chọn. Phần hỗ trợ này sẽ được kéo dài trong vòng 1 năm (từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2014), và có thể ra hạn thêm 6 tháng nếu cần thiết.

Hiện nay, Quỹ Sumitomo đang tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ hoạt động nghiên cứu liên quan đến Nhật Bản diễn ra tại các quốc gia châu Á. Hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 10 năm 2012.Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức nộp hồ sơ, xin mời tham khảo website: http://www.sumitomo.or.jp/

Việt-SSE

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục