Thẻ cư trú theo chế độ quản lý mới từ 9/7/2012

Bắt đầu từ 9/7/2012, Chính phủ Nhật Bản sẽ cấp “Thẻ Cư trú” theo chế độ quản lí cư trú mới thay cho “Giấy chứng nhận đăng kí người nước ngoài” (dưới đây gọi tắt là Thẻ ngoại kiều) trước đây.

Cấp thẻ cư trú:
Đối tượng được cấp thẻ cư trú là những người đang cư trú tại Nhật Bản, có thời gian cư trútrên 3 tháng.

・  Sẽ không cấp Thẻ cư trú cho những người có tư cách Cư trú ngắn hạn hay tư cách Cư trú công vụ hoặc Ngoại giao

・  Đối với những người có tư cách vĩnh trú đặc biệt thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận vĩnh trú mà không phải là Thẻ cư trú

●Nội dung ghi trên Thẻ cư trú bao gồm:Tất cả các thông tin như  Ảnh chân dung, Họ tên,Quốc tịch/Khu vực, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, Tư cách cư trú, Thời hạn cư trú, Thông tin về việc có hạn chế lao động hay không

●Thời hạn có hiệu lực:

– Người có tư cách vĩnh trú: 7 năm kể từ ngày cấp (đối với người trên 16 tuổi), hoặc cho đến ngày sinh nhật tuổi 16 (đối với người dưới 16 tuổi).
– Người không cố tư cách vĩnh trú: Cho đến ngày hết hạn cư trú (đối với người trên 16 tuổi), hoặc đến ngày sớm hơn ngày hết hạn cư trú hoặc ngày sinh nhật tuổi 16 9đối với người dưới 16 tuổi)

●Địa điểm cấp Thẻ:

・ Tại Cục Quản lí xuất nhập cảnh địa phương(riêng tại sân bay Narita, sân bay Haneda,sân bay Chuubu và sân bay Kansai sẽ cấp thẻ Cư trú cho những người có thời gian cư trú trung-dài hạn mới nhập cảnh sau ngày 9 tháng 7 năm 2012. Tuy nhiên, tại các địa điểm xuất nhập cảnh khác, sau khi nhập cảnh sẽ gửi thư bảo đảm tới địa chỉ được đăng kí ở nơicư trú. Chi tiết xin liên hệ với Cục Xuất nhập cảnh địa phương hoặc Chi nhánh Cục Xuấtnhập cảnh)

●  Thời gian chuyển đổi từ Thẻ ngoại kiều sang Thẻ cư trú :

– Trong khoảng thời gian nhất định cho đến khi được cấp Thẻ cư trú, Thẻ ngoại kiều được coi như Thẻ cư trú khi khai báo địa chỉ cư trú hay làm các thủ tục tại Cục quản lí  Xuất nhậpcảnh nên không cần thiết phải chuyển đổi ngay sang Thẻ cư trú.

– Thẻ cư trú mới sẽ được cấp khi gia hạn thời gian cư trú tại Cục Quản lí xuất nhập cảnh địa phương

-Người có tư cách vĩnh trú trên 16 tuổi cần phải đổi sang Thẻ cư trú hạn đến ngày 8 tháng7 năm 2015, người có tư cách vĩnh trú chưa đủ 16 tuổi phải đổi sang Thẻ cư trú hạn đếnngày 8 tháng 7 năm 2015 hoặc ngày sinh nhật tuổi 16 (đối với người có ngày sinh nhật tuổi16 trước ngày 8 tháng 7 năm 2015).

(Lưu ý) Kể cả đối với những người đang cư trú với tư cách cư trú “Hoạt động đặc biệt” có thời hạn cư trú 4 năm hoặc 5 năm cũng cần phải đổi sang Thẻ cư trú hạn đến ngày 8 tháng 7 năm 2015.

●  Những điểm thuận lợi hơn:

・Mang theo hộ chiếu và Thẻ cư trú khi xuất cảnh, trong vòng 1 năm và  trong khi thời hạn cưtrú còn hiệu lực thì về nguyên tắc cơ bản không cần xin “Giấy phép Tái nhập cảnh”. Chế độ này gọi là  “ Hình thức cho phép Tái nhập cảnh đặc biệt”. Tuy nhiên, nếu không tái nhậpcảnh trong thời hạn còn hiệu lực thì sẽ mất tư cách cư trú. Thêm nữa, cần chú ý là thời hạncòn hiệu lực của Thẻ cư trú không thể gia hạn được ở nước ngoài.

(Lưu ý:Người có tư cách vĩnh trú được phép tái nhập cảnh trong thời hạn hai năm)
Mặt trước Thẻ cư trú:
  

 Mặt sau Thẻ cư trú:
  

Làm Hộ khẩu

Những người được cấp Thẻ Cư trú hoặc được cấp Giấy chứng nhận vĩnh trú sẽ được làmHộ khẩu như người dân Nhật Bản tại chính quyền địa phương đang cư trú với tư cách là công dân nước ngoài.

● Các mục ghi trên Hộ khẩu :

Trên Hộ khẩu dành cho người nước ngoài có ghi Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Giới tính Nam(Nữ), Địa chỉ cư trú và ngoài ra còn có ghi các mục dành riêng cho người nước ngoài như Quốc tịch/Khu vực, Tư cách cư trú, Thời hạn cư trú.

●Cấp bản sao Hộ khẩu:

Giống như người dân Nhật, công dân nước ngoài cũng được cấp bản sao Hộ khẩu (hay còn gọi là Giấy chứng nhận các mục ghi trên Hộ khẩu) tại chính quyền nơi cư trú.

※Chi tiết về chế độ cơ bản của Hộ khẩu này xin tham khảo ở trang web của Bộ Hành chính tổng hợp phần “Chế độ cơ bản của Hộ khẩu  dành cho người nước ngoài”.

Xin tham khảo đường link sau :
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html

Việt-SSE (theo Bộ tư pháp Nhật Bản) 

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục