Những thủ tục cần biết khi kinh doanh tại Nhật

THỦ TỤC QUA THĂM DÒ THỊ TRƯỜNG Ở NHẬT

Để qua Nhật Bạn có thể đi theo con đường du lịch. Bạn có thể đi qua tổ chức du lịch ở Việt Nam hay cũng có thể nhờ người ở Nhật Bảo lãnh và làm thủ tục.

Hoặc bạn cũng có thể nhờ công ty đối tác tại Nhật bảo lãnh theo con đường đi công vụ, thương mại.

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI NHẬT

Để thành lập văn phòng đại diện ở Nhật Bản do người nước ngoài cư trú tại Nhật làm đại diện cần phải tuân thủ theo các thủ tục sau:

1) Được cấp giấy chứng nhận cư trú (status of residence) và thị thực làm việc (working visa) tại Nhật. Điều kiện để được cấp những giấy tờ này thì phải:

– Thành lập văn phòng đại diện

– Tuyển dụng từ hai nhân viên Nhật trở lên.

2) Xin cấp chứng nhận cư trú tại Cục Quản lý Nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp. (Đề nghị liên hệ với JETRO để xin mẫu đơn.)

3) Đệ trình giấy chứng nhận địa vị cư trú lên lãnh sự quán Nhật Bản tại quốc gia có công ty mẹ để xin cấp thị thực làm việc.

4) Sau khi vào Nhật Bản, người đại diện sẽ xác định vị trí cư trú và thực hiện thủ tục đăng ký cho người nước ngoài.

5) Mở tài khoản Ngân hàng.

6) Đăng ký các thông tin về nhân viên với cơ quan giám sát tiêu chuẩn lao động (labor standards inspection office), cơ quan an toàn lao động công cộng (public employment security office), và cơ quan bảo hiểm xã hội (social insurance office).

Chức năng hoạt động của văn phòng đại diện

– Cung cấp thông tin cho công ty mẹ tại n­ước sở tại.

– Quảng cáo và quảng bá

– Nghiên cứu thị tr­ường

– Mua và lưu giữ tài sản cho công ty mẹ

· Các văn phòng đại diện không đ­ược phép tham gia vào các hoạt động kinh doanh. Văn phòng đại diện muốn tiến hành các hoạt động kinh doanh cần phải thực hiện các thủ tục xin thành lập chi nhánh hoặc thành lập công ty.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH

Để nộp đơn đăng ký, người đại diện tại Nhật phải có mặt tại cơ quan đăng ký của Cục Tư pháp (Legazal Affairs Bureau) tại địa phương mà cơ sở kinh doanh dự kiến hoạt động và tuân theo các thủ tục cần thiết. (Việc nộp đơn này có có thể uỷ quyền cho luật sư của người đại diện tại Nhật nộp, trong trường hợp này phải xuất trình giấy uỷ quyền).

Người nộp đơn phải điền đầy đủ và nộp “Đơn xin Đăng ký Thành lập Văn phòng Kinh doanh của Công ty Nước ngoài” (Mẫu liên hệ với JETRO), đóng dấu đã đăng ký hoặc chữ ký đã được chứng thực. Những nội dung được đăng ký này là để phân biệt loại hình của công ty trong số những loại hình được quy định trong Luật thương mại và Luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn của Nhật mà những loại hình này giống hoặc tương tự với loại hình của người nộp đơn.

(1) Những tài liệu cần thiết

Ngoài mẫu đơn và những giấy đăng ký, những tài liệu sau cần phải được nộp kèm theo:

– Giấy chứng nhận về sự tồn tại của trụ sở chính của người nộp đơn (chẳng hạn như giấy đăng ký kinh doanh tại nước sở tại hoặc các giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền);

– Các tài liệu xác nhận trách nhiệm cả người đại diện tại Nhật (chẳng hạn như thư bổ nhiệm của người nộp đơn hoặc hợp đồng);

– Quy chế của công ty hoặc những tài liệu tương tự nêu rõ mục tiêu kinh doanh của người nộp đơn.

Những tài liệu trên phải được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền chẳng hạn như Lãnh sự quán tại Nhật bản. Bản tuyên thệ (Affidavit) (mẫu xin liên hệ với JETRO) do người đại diện lập tại Lãnh sự quán của nước người nộp đơn tại Nhật.

Tất cả các tài liệu tiếng nước ngoài đều phải phải được dịch ra tiếng Nhật và đính kèm cùng tài liệu gốc.

Phải nộp đơn xin thay đổi cho bất kỳ một thay đổi nào của những nội dung đã đăng ký.

(2) Phí đăng ký

Phí đăng ký áp dụng đối với trường hợp thành lập văn phòng kinh doanh của công ty nước ngoài là 90,000 Yên cho một văn phòng.

Khi văn phòng kinh doanh thuê nhân viên và bắt đầu các hoạt động kinh doanh thì cần phải tuân thủ các điều khoản về luật lao động, bảo hiểm xã hội, luật công ty và luật thuế hiện hành, ngoài ra còn phải tuân thủ các điều khoản của bất kỳ bộ luật nào điều chỉnh ngành kinh doanh cụ thể (mà ngành kinh doanh đó yêu cầu phải có giấy phép cụ thể, giấy phê chuẩn, thông báo hoặc đăng ký, tuỳ thuộc vào ngành nghề kinh doanh có liên quan)

Việt-SSE (sưu tầm)

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục