Những thay đổi trong kỳ thi Nat-Test 2012

1. Kể từ năm 2012 kỳ thi Nat – Test được chia thành 5 cấp độ

(1級、2級、3級、4.5級)
1–> Tương đương N1 JLPT
2–> Tương đương N2 JLPT
3–> Tương đương N3 JLPT
4–> Tương đương N4 JLPT
5–> Tương đương N5 JLPT

2. Trong 1 năm kỳ thi được tổ chức thành 6 đợt
 

 

Đợt thi

Ngày thi

Hạn đăng ký

Đợt 1

26 / 02 / 2012 (CN)

06 / 02 / 2012 (thứ Hai)

Đợt 2

08 / 04 / 2012 (CN)

12 / 03 / 2012 (thứ Sáu)

Đợt 3

10 / 06 / 2012 (CN)

14 / 05 / 2012 (thứ Sáu)

Đợt 4

05 / 08 / 2012 (CN)

09 / 07/ 2012 (thứ Sáu)

Đợt 5

14 / 10 / 2012 (CN)

17 / 09 / 2012 (thứ Sáu)

Đợt 6

09 / 12 / 2012 (CN)

12 / 11 / 2012 (thứ Sáu)

 

3. Cấu trúc đề thi

*1 (Thời gian 170 phút,180 điểm

Môn thứ 1: Kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, kanji, ngữ pháp), Đọc hiểu –> (110 phút, 120 điểm)

Môn thứ 2: Nghe hiểu –>( 60 phút, 60 điểm)

*2 (Thời gian 155 phút,180 điểm

Môn thứ 1: Kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, kanji, ngữ pháp), Đọc hiểu –> (105 phút, 120 điểm)

Môn thứ 2: Nghe hiểu –>( 50 phút, 60 điểm)

3 (Thời gian 140 phút,180 điểm

Môn thứ 1: Kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, kanji)–> (30phút, 60 điểm)

Môn thứ 2: Kiến thức ngôn ngữ ( ngữ pháp), Đọc hiểu–>( 70 phút, 60 điểm)

Môn thứ 3: Nghe hiểu –>( 40 phút, 60 điểm)

*4 (Thời gian 125 phút, 180 điểm)

Môn thứ 1: Kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, kanji)–> (30phút, 60 điểm)

Môn thứ 2: Kiến thức ngôn ngữ ( ngữ pháp), Đọc hiểu–>( 60 phút, 60 điểm)

Môn thứ 3: Nghe hiểu –>( 35 phút, 60 điểm)

5 (Thời gian 105 phút, 180 điểm)

Môn thứ 1: Kiến thức ngôn ngữ ( từ vựng, kanji)–> (25phút, 60 điểm)

Môn thứ 2: Kiến thức ngôn ngữ ( ngữ pháp), Đọc hiểu–>( 50 phút, 60 điểm)

Môn thứ 3: Nghe hiểu –>( 30 phút, 60 điểm)

Việt-SSE

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục