Lễ hội tiếng Nhật 2012

 

“Lễ hội tiếng Nhật” là nơi để những người học tiếng Nhật ở khu vực phía Bắc Việt Nam tham gia hùng biện và biểu diễn văn nghệ. Lễ hội hàng năm thường được tổ chức vào tháng 10 tuy nhiên từ năm nay Lễ hội sẽ được tổ chức vào tháng 5.
Bên cạnh đó năm nay Ban tổ chức sẽ nhận đăng ký tham dự Lễ hội không chỉ của các bạn thí sinh khu vực miền Bắc mà của cả các bạn thí sinh khu vực miền Trung. 
Hy vọng sẽ nhận được nhiều đơn đăng ký tham dự của các bạn.

Thời gian: từ 8:30~ ngày 13 tháng 5 năm 2012 (Chủ nhật)
Địa điểm : VJCC Hà Nội

– Hạn cuối nhận đăng ký dự thi Hùng biện – Biểu diễn
Ngày 28 tháng 3 năm 2012 (thứ tư)
Sau khi đọc kỹ nội dung của từng phần thi, các bạn dự thi phần thi Hùng biện hãy nộp “Đơn đăng ký tham dự và bài viết luận”, còn các bạn tham dự phần thi Biểu diễn hãy nộp “Đơn đăng ký tham dự và đoạn clip ghi lại hình ảnh, nội dung phần thi biểu diễn”. Đơn và bài dự thi nộp sau thời hạn nhận đăng ký sẽ không được chấp nhận nên các bạn lưu ý nộp đúng hạn.

– Thông báo kết quả vòng 1 phần thi Hùng biện (chấm bài viết luận)
Ngày 4 tháng 4 năm 2012 (thứ sáu)
Kết quả sẽ được thông báo qua mail tới tất cả những thí sinh đã nộp bài.

– Vòng 2 phần thi Hùng biện
Thời gian: từ 9:00 ~ ngày 22 tháng 4 năm 2012 (Chủ nhật)
 Địa điểm: Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
※Ban giám khảo sẽ chấm phần thi của các thí sinh khu vực miền Trung qua băng Video. Ngày 14 tháng 5 (dự định) sẽ tiến hành ghi hình phần thi hùng biện.

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục