Nhật thành lập Cục phụ trách tái thiết vùng bị thiên tai

Hạ viện Nhật Bản đã nhất trí phê chuẩn dự luật cho phép thành lập một Cục phụ trách việc tái thiết tại các khu vực bị thiệt hại trong trận động đất và sóng thần hôm 11/3 năm nay.

Ngày 6/12, hạ viện đã thông qua dự luật nói trên và chuyển lên thượng viện để tiếp tục thảo luận.

Dự kiến, cục này sẽ đề ra những chính sách cơ bản cho việc tái thiết các khu vực bị thảm họa ngày 11/3, phối hợp với nỗ lực của các bộ, cục khác có liên quan.

Một bộ trưởng sẽ đứng đầu cục này và có quyền đưa ra những khuyến cáo với các bộ trưởng khác trong nội các. Nếu các bộ trưởng khác không tuân theo khuyến cáo, thì lãnh đạo cục có thể yêu cầu thủ tướng ra lệnh cho họ phải tuân thủ.

Dự kiến cục sẽ có một trưởng và hai phó.

Việt-SSE (Theo HNK)

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết cùng danh mục