Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Nổi bật nhất trong khu công viên tổng hợp Hitachi, Nhật Bản là biển hoa thủy tiên tuyệt đẹp, đặc biệt dưới sắc xanh của màu trời.

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Có rất nhiều các hoạt động như thể thao, bơi lội… diễn ra ở khu công viên Hitachi này. Nhiều người đến đây còn vì được ngắm hoa thủy tiên rất đẹp.

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Vườn hoa như dài đến tận chân trời.

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Ngắm hoa thủy tiên đẹp tuyệt vời dưới bầu trời xanh

Xem thêm bài viết liên quan
Xem thêm các chủ đề: ,

Bài viết cùng danh mục