Vdesktop japan 1.0 – Học từ vựng tiếng Nhật ngay trên desktop

Để sử dụng phần mềm này ngoài .NET 2.0 bạn cần cài đặt thêm font chữ tiếng Nhật bằng cách truy cập Control panel > Regional & Laguages, sau đó kích chọn đề mục Install files for East Asian Languages và cho đĩa windows XP vào để cài đặt

Download tại đây

Bài viết cùng danh mục