Việt – Nhật ứng phó thiên tai bằng vệ tinh quan trắc

 Ban quản Dự án "Trung tâm Vũ trụ Việt Nam"- Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Nhóm tư vấn JICA (đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) vừa ký kết Dự án "Ứng phó với sự biến đổi khí hậu và thiên tai nhờ sử dụng hệ thống quan trắc bằng vệ tinh"


Các cơ quan khoa học Việt Nam và Nhật Bản vừa ký kết dự án sử dụng vệ tinh quan trắc trong ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai.


Ban quản Dự án "Trung tâm Vũ trụ Việt Nam"- Viện khoa học và công nghệ Việt Nam và Nhóm tư vấn JICA (đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản) vừa ký kết Dự án "Ứng phó với sự biến đổi khí hậu và thiên tai nhờ sử dụng hệ thống quan trắc bằng vệ tinh"

Dự án sử dụng vệ tinh quan trắc trái đất là dự án có tầm quan trọng chiến lược đối với cả Việt Nam và Nhật Bản.


Để chuẩn bị cho Dự án nói trên, phía JICA đã tổ chức nghiên cứu khảo sát chuẩn bị nhằm nghiên cứu tình hình thực tế và các kế hoạch phát triển của hệ thống quan trắc trái đất để giảm thiểu thiên tai tại Việt Nam cũng như xác định tính hiệu quả và khả thi của Dự án.


Trong 6 tháng làm việc tại Việt Nam, nhóm làm việc JICA sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam điều tra, khảo sát chuẩn bị cho Dự án "Ứng phó với sự biến đổi khí hậu và thiên tai nhờ sử dụng hệ thống quan trắc bằng vệ tinh" lần này sẽ đầy đủ và toàn diện hơn, mở ra những khả năng hợp tác thường xuyên và hiệu quả hơn giữa Việt Nam- Nhật Bản trong tương lai.


Năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án gồm đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống vệ tinh quan trắc trái đất như một biện pháp ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu; xây dựng năng lực liên quan, bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản theo hình thức vốn vay ODA.

Theo DTnews

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục