18 suất học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam năm 2011

Chương trình học bổng Lãnh đạo trẻ Việt Nam là chương trình học bổng toàn phần dành cho cán bộ các cơ quan khối nhà nước của Việt Nam có năng lực xuất sắc theo học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ tại một trường chính sách công hàng đầu trên thế giới.

Đây là chương trình do Bộ GD-ĐT Việt Nam và Trường đại học Indiana (Hoa Kỳ̀) đồng tài trợ nhằm trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho các cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tối đa

18 suất học bổng sẽ được trao trong năm 2011. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Hiện đang làm việc cho các cơ quan khối Nhà nước Việt Nam (biên chế hoặc hợp đồng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và có ít nhất 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong khu vực này, tính đến tháng 8/2011; Đáp ứng các quy định chung của chương trình học bổng sau đại học bằng NSNN của Việt Nam: Đối với ứng viên dự tuyển học bổng thạc sĩ: Dưới 35 tuổi (sinh sau năm 1975); Tốt nghiệp đại học hệ chính quy với kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên (điểm trung bình toàn khóa học từ 7.0 trở lên và

điểm bảo vệ đồ án tốt nghiệp đạt từ 7.0 trở lên, tính theo thang điểm 10) và chưa theo học chương trình đào tạo cao học nào trong hoặc ngoài nước. Đối với ứng viên dự tuyển học bổng tiến sĩ: Dưới 40 tuổi (sinh sau năm 1970); Tốt nghiệp cao học với kết quả học tập đạt khá trở lên (điểm trung bình toàn khóa học từ 7.0 trở lên và điểm bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt từ 7.0 trở lên, tính theo thang điểm 10), chưa đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài, chưa hoặc đang làm nghiên cứu sinh năm đầu ở trong nước; Tốt nghiệp ngành học phù hợp với ngành đăng ký đi học nghiên cứu sinh; Ưu tiên người dự tuyển có thành tích nghiên cứu khoa học (thể hiện qua các bài báo đăng trên tạp chí khoa học và báo cáo tại hội nghị khoa học); Cam kết về nước tiếp tục làm việc cho nhà nước Việt Nam sau khi kết thúc chương trình đào tạo.

Chương trình không nhận hồ sơ dự tuyển của những trường hợp lưu học sinh đã đi học ở nước ngoài theo các diện học bổng khác hoặc tự túc kinh phí từ trước khi có thông báo này.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 28/02/2011 (tính theo dấu bưu điện hoặc sổ theo dõi nhận hồ sơ của Văn phòng một cửa – Cục Đào tạo với nước ngoài). Thông tin chi tiết về chương trình học bổng được đăng tải tại các websites: www.moet.gov.vn, http://www.vied.vn/http://www.vyla.org/.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục