Từ tượng hình/tượng thanh tiếng Nhật – Ngày thứ ba

20080410065514Ngày thứ ba chúng ta sẽ được học từ tượng thanh / tượng hình là unzariうんざり (unzari), thường đi với ~だ (~da)~する (~suru), dùng để diễn tả tâm trạng chán ngấy, bực bội.

 

20080410065514

 

Ví dụ:
1. 部長の長い話には皆うんざりしてい る。
Buchou no nagai hanashi niwa minna unzari shite iru.
Mọi người chán ngấy đối với câu chuyện dài của trưởng phòng.

2.毎日同じ料理ではうんざりしてし まう。
Mainichi onaji ryouri dewa unzari shite shimau.
Tôi chán ngấy những bữa ăn ngày nào cũng giống nhau.

Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục