Nam nữ bình đẳng: Nhật Bản xếp thứ 94

Báo cáo về bất bình đẳng nam nữ nam 2010 đã được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới. Theo báo cáo này, Nhật bản xếp thứ 94 trong 134 nước và đứng thấp nhất trong bảng các nước phát triển.


Báo cáo về bất bình đẳng nam nữ nam 2010 đã được công bố tại diễn đàn kinh tế thế giới. Theo báo cáo này, Nhật bản xếp thứ 94 trong 134 nước và đứng thấp nhất trong bảng các nước phát triển.

Năm ngóai, Nhật được xếp thứ 76 nhưng sau đó buộc phải đính chính lại thư 101 do một tổ chức đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ phản đối.

Ái nhĩ lan đứng hạng nhất, Mỹ nằm ở thứ 16. Bảng xếp hạng này căn cứ vào các chỉ số như sức khỏe, trình độ học vấn, sức ảnh hưởng đến kinh tế, tỷ lệ tham gia chính trường.

Đây chỉ là bảng xếp hạng thôi nhưng thực tế nếu ai sống và quan sát sẽ biết người phụ nữ Nhật còn rất nhiều thiệt thòi.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục