Hình ảnh Nhật thời xưa

 Kobe 1890
1 ngày lễ hội gần đền Ikuta Jinja của đạo Shinto tại Kobe, Tửu lầu xanh ở Osaka, Phố tết 1906 tại Kobe
Cọc tre được gắn trước những cửa tiệm trong dịp hội chợ tết (Toshino-ichi) .Nhiều tiệm được bày kiểu giáng sinh vì Kobe là nơi có nhiều ngoại quốc.Kobe 1890
1 ngày lễ hội gần đền Ikuta Jinja của đạo Shinto tại Kobe.


Tửu lầu xanh ở Osaka.

Phố tết 1906 tại Kobe
Cọc tre được gắn trước những cửa tiệm trong dịp hội chợ tết (Toshino-ichi) .Nhiều tiệm được bày kiểu giáng sinh vì Kobe là nơi có nhiều ngoại quốc.


Hình ảnh vài giang hàng bán đồ tết (1906)


Muá lân đón mừng tết (1906)


Lính cứu hoả biểu diễn nhân dịp tết (1890)


1902

Geisha Kyoto 1890


sưu tầm
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục