Hình ảnh đời sống hàng ngày vào cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20

 Núi phú sĩ, nhìn từ làng Izumi, quận Shizuoka. Núi phú sĩ là một nơi thiêng liêng, bất khả xâm phạm cho tới thế kỷ thứ 8. Vào thế kỷ thứ 9, đền Shinto Fujisan Hongu Sengentaisha được xây lên và được công quả của những gia đình hoàng gia và các quan. Vào năm 1606, phần trên của ngọn núi này đã được hoàng đế Tokugawa cho ngôi đền Shinto và từ lúc đó trở đi, phong tục leo núi viếng thăm ngôi đền đã trở thành 1 truyền thống.


Nông phu 1890


Giầy 1890


Người bán hàng rong


Núi phú sĩ, nhìn từ làng Izumi, quận Shizuoka. Núi phú sĩ là một nơi thiêng liêng, bất khả xâm phạm cho tới thế kỷ thứ 8. Vào thế kỷ thứ 9, đền Shinto Fujisan Hongu Sengentaisha được xây lên và được công quả của những gia đình hoàng gia và các quan. Vào năm 1606, phần trên của ngọn núi này đã được hoàng đế Tokugawa cho ngôi đền Shinto và từ lúc đó trở đi, phong tục leo núi viếng thăm ngôi đền đã trở thành 1 truyền thống.

Vì là 1 núi thiêng liêng nên phụ nữ khg có quyền viếng thăm. Sự cấm chỉ này đã được huỷ bỏ vào năm 1872, vài năm sau khi phu nhân của sir Harry Parkes đã dám mạo muội leo núi vào năm 1867.


Làm thảm (tatami) 1890


Ca ve Tokyo 1910


Tập Naginata 1935Bắn cung (kyudo) 1935


Sư Kyoto 1930
Sư của chùa Tokufu-ji đang xếp hang sửa soạn đi xin công đức để xây chùasưu tầm
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục