được cung cấp bởi Custom Search Control Web * Điện thoại trưng

Chiếc điện thoại di động trưng bày tại Hội chợ quốc tế Expo Osaka 1970 đã được Bảo tàng Khoa học Quốc gia chứng nhận là di sản kỹ thuật tương lai.


Chiếc điện thoại di động trưng bày tại Hội chợ quốc tế Expo Osaka 1970 đã được Bảo tàng Khoa học Quốc gia chứng nhận là di sản kỹ thuật tương lai.
Tính đến ngày 05/10, Bảo tàng Khoa học Quốc gia (tại Ueno, Tokyo) đã công bố lựa chọn thêm 27 sản phẩm trong năm 2010 là tư liệu lịch sử khoa học kỹ thuật quan trọng truyền lại cho thế hệ sau (tên thường dùng: di sản kỹ thuật tương lai), trong đó có máy chụp cắt lớp kết nối với máy tính (máy quét CT) dùng để chụp cắt lớp đầu được sản xuất trong nước lần đầu tiên hay chiếc điện thoại di động đã được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Expo Osaka. Chủ sở hữu các di sản này đã được trao giấy chứng nhận vào ngày 6/10.
Công việc tuyển chọn được bắt đầu tiến hành từ năm 2008, tính đến nay đã có 72 sản phẩm được chứng nhận.
Chiếc điện thoại di động được sản xuất vào năm 1970 trên thực tế đã thực hiện được cuộc đàm thoại thông qua trạm gốc tại “Bảo tàng Viễn thông” trong Hội chợ Quốc tế Expo Osaka. Chiếc máy quét CT lần đầu tiên hoạt động vào tháng 10 năm 1975 với thời gian chụp kéo dài tới 4 phút rưỡi so với thời gian thực hiện chưa đầy 0,5 giây hiện nay, nhưng tại thời điểm đó, nó là bước đột phá mở ra một cuộc cách mạng trong việc chẩn đoán vùng đầu.
Hình ảnh tư liệu và giải thích chi tiết về các di sản được đăng tải tại trang web của Bảo tàng Khoa học Quốc gia: http://sts.kahaku.go.jp/material/index.html.
sưu tầm
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục