Xuất hiện loài ếch thiếu 1 chân

 Tháng 5-6 năm nay,người ta đã tìm thấy rất nhiều ếch bị thiếu một chân tại vùng Kitakyushyu, tỉnh Fukuoka. Hiện nay các nhà chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.


Tháng 5-6 năm nay,người ta đã tìm thấy rất nhiều ếch bị thiếu một chân tại vùng Kitakyushyu, tỉnh Fukuoka. Hiện nay các nhà chuyên môn đang tìm hiểu nguyên nhân.Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục