Những điều cần biết về thẻ ngoại kiều

Những người có quốc tịch ngoại quốc (nghĩa là người ngoại quốc) nếu ở Nhật trên 90 ngày phải đến đăng ký tại tòa hành chánh nơi cư trú chiếu theo luật ngoại kiều. Những người có 2 quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch ngoại quốc không cần phải đăng ký ngoại kiều. Nhân viên bộ ngoại giao, nhân viên lãnh sự quán, quân nhân Mỹ và gia đình cũng không cần đăng ký ngoại kiều. Đăng ký thẻ ngọai kiều * Gaikokujin Toroku = Ðăng ký ngoại kiều là gì? Những người có quốc tịch ngoại quốc (nghĩa là người ngoại quốc) nếu ở Nhật trên 90 ngày phải đến đăng ký tại tòa hành chánh nơi cư trú chiếu theo luật ngoại kiều. Những người có 2 quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch ngoại quốc không cần phải đăng ký ngoại kiều. Nhân viên bộ ngoại giao, nhân viên lãnh sự quán, quân nhân Mỹ và gia đình cũng không cần đăng ký ngoại kiều.

* Phải đăng ký khi (Khi vào Nhật) (1) Những người có quốc tịch ngoại quốc nếu có dự định lưu lại Nhật trên 90 ngày phải đến đăng ký tại tòa hành chánh nơi cư trú. Dưới 90 ngày khỏi cần đăng ký (2) Hồ sơ cần thiết – Hộ chiếu – 2 tấm hình (4.5 x 3.5) dưới 16 tuổi khỏi cần (Khi sanh con) (1) Khi sanh con, phải đăng ký ở tòa hành chánh trong vòng 60 ngày (cần chú ý vì thủ tục Zairyu Shikaku Shutoku = Xin tư cách lưu trú cho bé phải làm trong vòng 30 ngày) (2) Hồ sơ cần thiết Shussei Todoke Juri Shomeisho = Giấy chứng nhận đã làm khai sanh hay hộ chiếu có tên của bé (nếu chưa lấy được hộ chiếu vẫn có thể đăng ký) 1. Giấy chứng nhận đã làm khai sanh Bạn mang Shussei Shomeisho = Giấy chứng nhận đã sanh con do bác sĩ hay bà mụ cấp đến tòa hành chánh làm khai sanh cho bé thì sẽ được cấp giấy chứng nhận đã làm khai sanh. 2. Ðể cho tên bé có trên hộ chiếu Sau khi nộp giấy chứng nhận đã làm khai sanh cho bộ ngoại giao Nhật sẽ được cấp giấy thừa nhận. Mang giấy thừa nhận đó đưa cho đại sứ quán (hay lãnh sự quán) của quốc gia mình xin ghi tên bé vào hộ chiếu. Thủ tục này khác nhau tùy theo quốc gia, cho nên cần hỏi trước. (Khi mất quốc tịch Nhật) (1) Phải đăng ký ngoại kiều ở tòa hành chánh trong vòng 60 ngày sau khi mất quốc tịch (2) Hồ sơ cần thiết – Giấy tờ chứng minh đã mất quốc tịch Nhật – 2 tấm hình (4.5 x 3.5) dưới 16 tuổi khỏi cần * Ði đăng ký thế (1) Trên nguyên tắc, chính bản thân đương sự phải đi đăng ký ngoại kiều. Nhưng đối với trẻ em dưới 16 tuổi, người bệnh.v.v…không thể đến đăng ký thì người ở cùng hộ trên 16 tuổi có thể đi thay. (2) Khi đi thay cần mang thêm – Thẻ ngoại kiều của người đi thay – Nếu là người bệnh thì phải có giấy bác sĩ.v.v… * Thẻ ngoại kiều Nếu đăng ký ngoại kiều Bạn sẽ nhận được [Gaikokujin Toroku Shomeisho = Thẻ ngoại kiều]. [Gaikokujin Toroku VN05-01 Shomeisho] là căn cước của Bạn, người trên 16 tuổi lúc nào cũng phải mang theo. Sau khi đăng ký, sẽ được chỉ định thời gian đến nhận thẻ (từ khoảng 2 tuần cho đến 1 tháng sau). Dưới 16 tuổi sẽ được cấp ngay.
Theo TTNB.NET
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục