Nhật sẽ tăng giá thuốc lá

Nhằm gây áp lực buộc những người hút thuốc bỏ thuốc, Nhật Bản đã quyết định kể từ ngày 1/10 tăng giá thuốc lá lên mỗi gói cỡ 120-140 yên. Ví dụ như Mild Seven tăng từ 300 Yên lên 410.Việc này đã gây ra một làn sóng đi mua thuốc lá dự trữ trước khi tăng giá. Có người đã đặt mua đến 500 gói.


Nhằm gây áp lực buộc những người hút thuốc bỏ thuốc, Nhật Bản đã quyết định kể từ ngày 1/10 tăng giá thuốc lá lên mỗi gói cỡ 120-140 yên. Ví dụ như Mild Seven tăng từ 300 Yên lên 410.Việc này đã gây ra một làn sóng đi mua thuốc lá dự trữ trước khi tăng giá. Có người đã đặt mua đến 500 gói.

Tăng giá thuốc lá không biết sẽ có hiệu quả như thế nào đến giảm số người hút thuốc nhưng sẽ đưa lại nguồn lợi đáng kể cho nền công nghiệp thuốc lá.

Và có lẽ điều này cũng sẽ anh hưởng không ít đến bà con người Việt Nam đang làm việc tại Nhật. Ta thử làm 1 phép tính đơn giản: Nếu người nghiện thuốc mỗi ngày sẽ hút 1 bao(gói).
410 Yên ×30 ngày= 12300 Yên (Với tỷ giá hiện nay chắc sẽ cỡ gần 3 triệu đồng VN).
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục