Nguồn gốc người Nhật

Người Nhật là một nhóm của Mongoloid vì vậy họ có đặc điểm chung là da vàng mắt hẹp và xếch, gò má cao và tóc đen. Nguồn gốc của dân tộc Nhật vẫn còn rất nhiều điều tranh cãi. Có thuyết là người Nhật đã sống trên hòn đảo này từ thời đồ đá. Lại có thuyết cho rằng trước thời đồ đá đã có các cuộc di dân từ lục địa châu Á về phía đông mà điểm cuối cùng là Nhật Bản. Khi Nhật Bản tách khỏi lục điạ chủng tộc Nhật bản đã hình thành từ sự pha trộn giữa các giống người như Mãn châu, Trung Hoa, và
Triều Tiên. Một thuyết khác lại cho rằng có thể có những cuộc di dân từ Mã lai.
Người Nhật là một nhóm của Mongoloid vì vậy họ có đặc điểm chung là da vàng mắt hẹp và xếch, gò má cao và tóc đen.

Nguồn gốc của dân tộc Nhật vẫn còn rất nhiều điều tranh cãi. Có thuyết là người Nhật đã sống trên hòn đảo này từ thời đồ đá. Lại có thuyết cho rằng trước thời đồ đá đã có các cuộc di dân từ lục địa châu Á về phía đông mà điểm cuối cùng là Nhật Bản. Khi Nhật Bản tách khỏi lục điạ chủng tộc Nhật bản đã hình thành từ sự pha trộn giữa các giống người như Mãn châu, Trung Hoa, và
Triều Tiên. Một thuyết khác lại cho rằng có thể có những cuộc di dân từ Mã lai.


Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục