Giáo dục tại Nhật

Có những nơi dạy tiếng Nhật như trường Nhật ngữ, lớp học tiếng Nhật, khóa học tiếng Nhật.v.v… Nếu học ở trường Nhật ngữ thì phải đóng học phí. Ngoài ra còn có các tổ chức hay nhóm dạy tiếng Nhật học phí rất rẻ hay miễn phí. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tổ chức giao lưu quốc tế địa phương.


Các vấn đề về Nhật ngữ, Khuyến học – học bổng, Đại học/Đại học ngắn hạn , Hệ thống giáo dục.

* Khi muốn học tiếng Nhật
Có những nơi dạy tiếng Nhật như trường Nhật ngữ, lớp học tiếng Nhật, khóa học tiếng Nhật.v.v… Nếu học ở trường Nhật ngữ thì phải đóng học phí. Ngoài ra còn có các tổ chức hay nhóm dạy tiếng Nhật học phí rất rẻ hay miễn phí. Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc với tổ chức giao lưu quốc tế địa phương.

* Thi khả năng tiếng Nhật
(1) Nihongo Noryoku Shiken = Thi khả năng tiếng Nhật
Mục đích là để kiểm tra khả năng tiếng Nhật và nhìn nhận khả năng đó đối với những người mà tiếng Nhật không phải là tiếng mẹ đẻ trong nước và ở hải ngoại.
Ở Nhật, việc thi này do Zaidan Houjin Nihon Kokusai Kyoiku Kyoka = Tài đoàn pháp nhân Hiệp hội giáo dục quốc tế thực hiện. Còn ở hải ngoại thì do Kokusai Koryu Kikin = Quỹ giao lưu quốc tế tổ chức.
(2) Nội dung thi
Thi trình độ gồm có 4 đẳng cấp vì thế Bạn có thể chọn trình độ thích hợp với khả năng.
Mỗi đẳng cấp đều có 3 phần:
[Moji – Goi = Chữ – Từ vựng], [Chokai = Nghe], [Dokkai – Bunpo = Ðọc – Văn phạm]
Nếu muốn biết thêm chi tiết như nội dung, tiêu chuẩn của mỗi trình độ, cách làm thủ tục.v.v… xin xem [Nihongo Noryoku Shiken Juken Annai = Tập hướng dẫn về kỳ thi khả năng tiếng Nhật] được phát hành mỗi năm.
(3) Nơi liên lạc:
1. Tài đoàn pháp nhân Hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật Bản
http://www.jees.wa.ambisys.net/ ÐT 03-5454-5215
2. Thi trong nước Nhật
153-8503 Tokyo-to Meguro-ku Komaba 4-5-29
Tài đoàn pháp nhân Hiệp hội hỗ trợ giáo dục quốc tế Nhật Bản
Khoa thi khả năng tiếng Nhật Ban phổ cập giáo dục tiếng Nhật
http://www.jees.wa.ambisys.net/ ÐT 03-5454-5577
3. Thi ngoài nước Nhật
107-6021 Tokyo-to Minato-ku Akasaka 1-12-32Aku Mori Biru 20F – 21F
Quỹ giao lưu quốc tế ban thi trung tâm quốc tế Kansai
http://momo.jpf.go.jp/jlpt/home.html ÐT 03-5562-3533
* Hyogo Nihongo Boranthia Nettowaku = Mạng lưới tình nguyệân Nhật ngữ Hyogo
http://www.hyogo-ip.or.jp/hnvn/index.htm

KHUYẾN HỌC VÀ HỌC BỔNG

* Shugakku Shien = Giúp đỡ đi học
Có chế độ giúp đỡ đi học bằng cách hỗ trợ phí dụng cụ học tập.v.v.. cho những phụ huynh gặp khó khăn về kinh tế khi có con đang học tiểu học hay trung học. Nếu không thể trả phí dụng cụ học tập, phí dụng cụ đi học, phí hoạt động ở ngoài trường, phí du ngoạn, phí cơm trưa, xin thảo luận với trường học hay ủy ban giáo dục.
Chế độ này không chỉ áp dụng với học sinh trường công lập mà cả với trường tư lập hay trường học dành cho người ngoại quốc. Xin liên hệ hỏi tại trường học.
* Shogakkukin = Học bổng
Có chế độ học bổng dành cho học sinh trường trung học cấp 2 hay sinh viên gặp khó khăn về kinh tế. Có một số trường trung học cấp 2 và đại học có chế độ giảm học phí. Muốn biết thêm chi tiết, xin hỏi tại trường đang học.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục