Cần biết về sinh và nuôi con tại Nhật

Mang thai: * Nếu có thai
Nếu có thai, người mẹ phải đến tòa hành chánh nơi cư trú để khai báo. Nơi khai báo còn khác nhau tùy theo địa phương cho nên xin hỏi lại tòa hành chánh. Nếu khai báo sẽ nhận được [Boshi Kenko Techo = Sổ sức khoẻ mẹ và con].
* Sổ sức khoẻ mẹ và con Sổ sức khoẻ mẹ và con là sổ để ghi kết quả của các kỳ khám thai, sự trưởng thành của bé, kiểm tra sức khoẻ, tình trạng chủng ngừa, hướng dẫn về các dịch vụ y tế.v.v…. Trong sổ này có phiếu [Ninpu No Kenko Shinatsu = Kiểm tra sức khỏe của thai phụ], nếu dùng thẻ này có thể kiểm tra sức khoẻ miễn phí ở các cơ quan y tế địa phương. * Sự chỉ đạo về y tế khi có thai – Kiểm tra sức khoẻ [Hahaoya – Chichioya Kyoshitu = Lớp học dành cho người sắp làm cha mẹ] của các cơ quan hành chánh thành phố làng xã dành cho những người có thai lần đầu hoặc cho người chồng. Tại lớp học này, nữ y tế sẽ dạy các trí thức kỹ thuật tối thiểu trong đời sống từ khi có thai cho tới lúc nuôi con. Phòng y tế còn có dịch vụ [Hokenfu Ni Yoru Homon Shido = Nữ y tế đến nhà chỉ đạo].
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục