3 người Nhật là ứng viên của giải Nobel năm nay

Danh sách ứng cử viên giải thưởng Nobel năm nay đã được công bố. Trong đó số ứng cử này có 3 người Nhật thuộc 3 lĩnh vực. Về y học có giáo sư Yamanaka thuộc đại học Tokyo, nghiên cứu về tế bào học. Hóa học là giáo sư Kitagawa, nghiên cứu về hợp kim. Một giáo sư người Nhật khác hiện thuộc đại học Pricenton, Mỹ là ứng viên về kinh tế vĩ mô.Lần đầu tiên người Nhật là ứng viên cho lĩnh vực này.

Danh sách ứng cử viên giải thưởng Nobel năm nay đã được công bố. Trong đó số ứng cử này có 3 người Nhật thuộc 3 lĩnh vực. Về y học có giáo sư Yamanaka thuộc đại học Tokyo, nghiên cứu về tế bào học. Hóa học là giáo sư Kitagawa, nghiên cứu về hợp kim. Một giáo sư người Nhật khác hiện thuộc đại học Pricenton, Mỹ là ứng viên về kinh tế vĩ mô.Lần đầu tiên người Nhật là ứng viên cho lĩnh vực này.
Xem thêm bài viết liên quan

Bài viết cùng danh mục